Gå til hovedtekst

Hendelse

Kurs om bruk av evaluering i styringen

Kursdeltakerne skal få kjennskap til, og tips om, hva som er viktig å tenke på ved initieringen og oppfølgingen av evalueringer for å sikre en god og systematisk bruk av evaluering som styringsverktøy.

Kursinformasjon

Sted: Paléet, Karl Johansgt 37b, Oslo

Påmeldingsfrist: 29. november

Her finner du oss

Målgruppe

Kurset er for ansatte i statlige virksomheter og departementer som ønsker økt kompetanse om systematisk bruk av evalueringer.

Anbefalte forkunnskaper

For å få størst utbytte av kurset anbefaler vi at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i:

Påmelding

Påmelding sendes til kurs@dfo.no med følgende informasjon:

  1. Hvilket kurs påmeldingen gjelder
  2. Navn
  3. Virksomhet
  4. Kontaktinformasjon (e-post og tlf)

Gi oss gjerne beskjed om særskilte behov/ønsker med hensyn til mat, tilrettelegging med mer.

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om påmelding rettes til:

Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)