Gå til hovedtekst

Hendelse

Innføringskurs i evaluering

SSØ tilbyr et innføringskurs i evaluering til ansatte i departement og statlige virksomheter, dvs. virksomheter som reguleres av Reglement for økonomistyring i staten. Kurset gir en grunnleggende innføring i evalueringsteori, design og begrepsbruk. Kursdeltakerne skal bli kjent med evalueringsprosessen, med vekt på planleggingsfasen for å øke kompetansen til å definere og eventuelt bestille et evalueringsoppdrag.

Kursinnhold

  • Motivasjon for gjennomføring og bruk av evalueringer
  • Innføring i evalueringskriterier
  • Oversikt over ulike metoder og design
  • Tips til planlegging, bestilling og bruk av evalueringer
  • Gruppeoppgaver og diskusjoner

Målgruppe

Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i statlige virksomheter og departementer som bestiller eksterne evalueringer eller planlegger å gjennomføre egne evalueringer. Dette er et innføringskurs og passer for dem med begrenset kunnskap om evalueringer og/eller har behov for et oppfriskningskurs.

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper.

For å få best mulig utbytte av kurset anbefaler vi at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i noen av våre veiledere, som for eksempel Finansdepartementets veileder til gjennomføring av evalueringer, SSØs sjekkliste for planlegging, gjennomføring og oppfølging av evalueringer, SSØs veileder i evaluering av statlige tilskuddsordninger eller veileder i evaluering av lover. Veilederne kan lastes ned her.

Kurssted og påmelding

Kurset holdes i SSØs lokaler på St. Olavs gate 25, i 9 etasje.

Det er ingen kursavgift for deltakerne.

Det er begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 9. mars.

Klikk her for å melde deg på kurset.

Praktiske spørsmål om påmelding rettes til:
Marianne Thoresen, telefon 982 95 750

Spørsmål om kursinnhold rettes til:
Elma G. Andersson, telefon 932 42 699 og
Vigdis Olsen, telefon 406 34 013

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)