Gå til hovedtekst

Hendelse

Innføringskurs i samfunnsøkonomisk analyse

SSØ tilbyr et innføringskurs i samfunnsøkonomisk analyse til ansatte i departement og statlige virksomheter, dvs. virksomheter som reguleres av Reglement for økonomistyring i staten. Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende forståelse om metode for å utføre en nytte-kostnadsanalyse.

Kursinnhold

  • Motivasjon for samfunnsøkonomiske analyser
  • Gjennomgang av trinnene i en nytte-kostnadsanalyse
  • Kort innføring i gevinstrealisering
  • Gruppeoppgaver og diskusjon

Målgruppe

Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal bestille, utføre, bidra til eller kvalitetssikre samfunnsøkonomiske analyser.

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. For å få størst utbytte av kurset anbefaler vi at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i noen av våre veiledere, som for eksempel SSØs håndbok for samfunnsøkonomiske analyser og Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomisk analyse. Veilederne kan lastes ned her.

Kurssted og påmelding

Kurset holdes i SSØs lokaler på St. Olavs gate 25, i 9 etasje.

Det er ingen kursavgift for deltakerne.

Det er begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 23. mars.

Klikk her for å melde deg på kurset.

Praktiske spørsmål om påmelding rettes til:
Marianne Thoresen, telefon 982 95 750

Spørsmål om kursinnhold rettes til:
Elisabeth Aarseth eller telefon 932 42 751
Tom Markussen eller telefon 932 42 855

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)