Gå til hovedtekst

Hendelse

Lansering av ny veileder fra SSØ på evalueringsområdet

Senter for statlig økonomistyring (SSØ) inviterer til lansering av en ny veileder om hvordan få til en strategisk og systematisk bruk av evaluering i statlig styring. Jobber du med virksomhetsstyring og evaluering i staten? Da er dette er et seminar du ikke bør gå glipp av.

Sted: Oslo Kongressenter

Servering av frokost fra kl. 08.00 - 08.30

Påmelding: Meld deg på seminaret til john-olav.saeter@sfso.no Frist for påmelding er 20. oktober.

Vi tar forbehold om plassbegrensninger, så meld deg på allerede i dag. Det er gratis å delta.

Om veilederen

Veilederen er til inspirasjon og veiledning for hvordan departementer og statlige virksomheter kan øke nytten av evalueringer og forbedre styringen. Veilederen viser hvordan man på en praktisk måte kan forankre, integrere og bruke evaluering effektivt som et styringsverktøy.

Agenda

  • Motivasjon for veilederen Marianne Andreassen, direktør SSØ
  • SSØ presenterer veilederen
  • Erfaringer og praktiske eksempler på strategisksystematisk bruk av evaluering i styringen Knut Børve, ekspedisjonssjef Kunnskapsdepartementet og Vincent Fleischer, divisjonsdirektør Innovasjon Norge
  • Spørsmål og kommentarer

Målgruppe

Målgruppen for veilederen og seminaret er fagpersoner og beslutningstakere i departementer og statlige virksomheter. Seminaret skal også være en møteplass for relasjonsbygging og erfaringsutveksling. Veilederen er tilgjengelig fra 28. oktober på www.evalueringsportalen.no og www.sfso.no

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)