Gå til hovedtekst

Hendelse

Møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse

SSØ vil arrangere et frokostmøte. Møtet holdes på Hotell Bristol, Kristian IV`s gt. 7, 0130 Oslo.

Frokost serveres fra kl 07.45.

Program

  • Økonomisk verdsetting av økt sikkerhet og forbedret helse – noen innspill basert på en verdsettingsstudie for transportsektoren, forsker Knut Veisten (Transportøkonomisk institutt)
  • Hva koster det samfunnet at ungdom faller utenom arbeidslivet? samfunnsøkonom Ingeborg Rasmussen (daglig leder, Vista Analyse AS)
  • Kort orientering fra SSØ

Påmeldingsfristen er 19. mai.

Meld deg på møtet her

Om nettverket

SSØ administrerer et nettverk innen samfunnsøkonomiske analyser i staten. Som kompetanseorganet i staten på samfunnsøkonomiske analyser er det naturlig at SSØ fungerer som bindeledd mellom departementer og underliggende etater på dette området.

Målgruppen for nettverket er personer som jobber med samfunnsøkonomiske analyser og andre konsekvensutredninger på respektive sektorområder.

Hensikten med nettverket er å bli kjent med andre som jobber med samfunnsøkonomiske analyser, holde hverandre orientert om veiledere og analyser som lages på ulike områder, utveksle erfaringer og få faglig påfyll.

Medlemskap i nettverket

Ønsker du å delta på neste møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse?
Deltakelse på nettverksmøtene forutsetter medlemskap. Dersom du ønsker å bli medlem av nettverket, fyll ut påmeldingskjema til nettverk for samfunnsøkonomisk analyse.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)