Gå til hovedtekst

Hendelse

Møte i statens nettverk for evaluering, EVA-forum

Velkommen til møtet i EVA-forum 10. mai kl. 12.00 til 15.00 hos Innovasjon Norge i Akersgt. 13, Oslo.

Om programmet

Årets SSØ-pris gikk til Norad for bruk av evalueringsresultater i styringen og i beslutningsprosesser. Hans Peter Melby fra Norad vil presentere hvordan Norad styrer sine evalueringer og hvilke grep de tar for å gjøre dem nyttige. Kan andre virksomheter hente ideer fra de grep som Norad har gjennomført?

Et kravstort folk gir utfordringer for forvaltningen. Innbyggerundersøkelsen forteller hva brukerne mener om 23 store, offentlige tjenester. Jon Nonseid og Gudrun Vik fra Difi vil presentere metodiske utfordringer ved undersøkelsen. Mange av erfaringene og funnene bør være aktuelle for flere sektorer.

Påmeldingsfrist for møtet er 2. mai 2011.

Klikk her for påmelding

Om nettverk for evaluering

EVA-forumet har som formål å utvikle og utveksle kunnskap om evaluering og er et faglig nettverk for personer tilknyttet offentlige virksomheter. EVA-forums visjon er å være det beste faglige nettverket for evaluering i Norge.

EVA-forums perspektiv er rettet mot alle sektorer som driver med evaluering. Forumet utvikler og formidler evaluerings- og analysebasert metodekunnskap, og vurderer virkemiddelbruk innenfor eksempelvis næringsutvikling, velferds- og utdanningspolitikk. 

EVA-forum arrangerer Evalueringskonferansen og EVA-forumsmøter.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)