Gå til hovedtekst

Hendelse

Innføringskurs i samfunnsøkonomisk analyse.

Mål for kurset

Målet for kurset er å gi deltakerne en grunnleggende innføring i metode for å utføre en samfunnsøkonomisk analyse (nytte-kostnadsanalyse). Samfunnsøkonomisk analyse kan brukes for å identifisere og prioritere mellom ulike tiltak. Analysen gir systematisk informasjon om konsekvensene av alternative tiltak (berørte grupper, nytte- og kostnadsvirkninger, usikkerhet knyttet til tiltaket, fordelingsvirkninger). Dette danner grunnlaget for prioritering mellom tiltak, noe som er en viktig forutsetning for effektiv ressursbruk i staten. Samfunnsøkonomisk analyse er en svært anvendelig metode som kan brukes i vurderingen av alt fra små prosjekter til store tiltak og reformer.

Kursinnhold

 • Motivasjon for samfunnsøkonomisk analyse
 • Trinnvis metode for samfunnsøkonomisk analyse:
  - Beskrive problem og mål
  - Identifisere og velge ut tiltak for videre analyse
  - Verdsette virkninger
  - Beregne samfunnsøkonomisk lønnsomhet
  - Synliggjøre usikkerhet
  - Gi en samlet vurdering og anbefaling
 • Forenklet analyse og bestillertips
 • Gruppeoppgaver og diskusjon

Målgruppe

Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal bestille og bruke samfunnsøkonomiske analyser, ev. utføre eller bidra til mindre analyser.

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et innføringskurs og krever ingen spesielle forkunnskaper. Kurset bygger på SSØs Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser. Se også nettveilederen for samfunnsøkonomiske analyser.

Påmelding

Påmelding senest 27. september til kurs@sfso.no med følgende informasjon:

 • Hvilket kurs påmeldingen gjelder
 • Navn
 • Virksomhet
 • Kontaktinformasjon (e-post og tlf).

Gi oss gjerne beksjed om særskilte behov/ønsker med hensyn til mat, tilrettelegging med mer.

Praktiske spørsmål om påmelding rettes til:
Marianne Thoresen, telefon 982 95 750

Spørsmål om kursinnhold rettes til:
Elisabeth Aarseth eller telefon 932 42 751  

 

Andre relaterte fagtilbud i SSØ

- Fordypningskurs i samfunnsøkonomisk analyse

- Kurs i evaluering

- Nettverk for samfunnsøkonomisk analyse

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)