Gå til hovedtekst

Hendelse

ATT UTVÄRDERA I EN KOMPLEX VÄRLD

Svenska utvärderingsföreningens (SVUF) konferanse 2017 er viet til utfordringene med å vurdere i en kompleks verden. Formålet er å ha et bredt perspektiv i diskusjonene rundt evalueringsområdets utfordringer og potensial til å være et effektivt redskap for samfunnsutvikling, gitt denne kompleksiteten.

ATT UTVÄRDERA I EN KOMPLEX VÄRLD

SVUF: s konferens 18-20 oktober 2017
Hilton Stockholm Slussen

SVUF: s försessioner 18 oktober 2017
SVUF: s konferens 19-20 oktober 2017

 

Les mer

http://svuf.nu/aktiviteter/konferens-hosten-2017/

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)