Gå til hovedtekst

Hendelse

Erfaringer med effektevalueringer av forskning og innovasjon

Norges forskningsråd og Norsk evalueringsforening inviterer til et gå-hjem-møte 25. mai kl. 14.00–16.00, der temaet er effektevalueringer av forskning og innovasjon.

Ikke mulig å følge gå-hjem-seminar om effektevalueringer live!
Det har oppstått en feil på Forskningsrådets strømmesystem, og det vil dessverre ikke være mulig å følge seminaret den 25. mai live som tidligere opplyst. Ønsker du å få tilsendt presentasjonene fra seminaret, send en e-post til ewi@rcn.no.

Det er økte forventninger til at Forskningsrådet skal dokumentere effekter av forsknings- og innovasjonsinnsatsen, og mens det tidligere var søkelys på økonomiske effekter, identifiserer og måler vi i dag i mye større grad de brede samfunnsmessige effektene av forskningsinnsatsen.

På møtet vil erfaringer fra en rekke dagsaktuelle evalueringer og analyser bli presentert. Målet er å øke forståelsen av hva som er mulig og ikke mulig når man skal måle effekter. Innlederne er både utførere og oppdragsgivere av evalueringer, og et sentralt spørsmål er "hva er det realistisk å forvente av ulike typer effektevalueringer?".

Meld deg på innen 20. mai. 

PROGRAM

  • Velkommen ved Eirin Isaksen Winsnes (Forskningsrådet og Norsk evalueringsforening)
  • Om Forskningsrådets arbeid med å inkludere måling av effekter og samfunnsbidrag i fagevalueringene ved Iselin Theien (Forskningsrådet)
  • Styrker og svakheter ved metoden som brukes til den årlige resultatmålinga av brukerstyrt forskning ved Bjørn Bergem (Møreforsking)
  • Analyse av effekter av næringspolitiske virkemidler – Hva er det analysen kan og ikke kan belyse? ved Øystein Jørgensen (Nærings- og fiskeridepartementet)
  • Erfaringer med å måle samfunnsbidrag i evalueringa av de teknisk-industrielle instituttene ved Frode Georgsen (Forskningsrådet)
  • Erfaringer fra effektanalysen Lange spor i helseforskningen ved Inge Ramberg og Espen Solberg (NIFU)
  • Avsluttende kommentarer ved Geir Arnulf (Kunnskapsdepartementet)

 STED
Norges forskningsråd, Drammensveien 288, møterom Abel 1.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)