Gå til hovedtekst

Hendelse

Eva-forum arrangerer workshop 15. mars

Nettverket for evaluering i staten, Eva-forum, arrangerer en workshop 15. mars om hvordan gjøre gode bestillinger.

Du inviteres til å bli med på en nysatsing fra Eva-forum! I stedet for å sitte hver for oss og streve med det samme kan vi dele erfaringer og tips med hverandre.

Har du tips til andre om hva dere har lykkes med, eller lurer du på hva andre virksomheter i staten gjør av smarte grep for å få til gode bestillinger av evalueringer?

På oppfordring fra dere om å gå mer i dybden på et spesifikt tema arrangerer Eva-forum i tillegg til ordinære halvårlige nettverksmøter og den årlige evalueringskonferansen for første gang en workshop.

Workshop om konkrete problemstillinger i evalueringsfaget 

Tid:               15. mars 2012 Kl 09:00 - 12:00

Sted:             Innovasjon Norge, Akersgaten 13, Oslo (styrerommet)

 

“Gode og dårlige bestillinger – erfaringer, utfordringer og muligheter”

Ordstyrer: John-Olav Sæter, DFØ

Tid

 

Tema

09.00-10.00

 

 

Utførersiden gir innspill på erfaringer, utfordringer og muligheter – i hvilken retning bør vi gå?

  • Sveinung Skule, NIFU
  • Oddrun Lyslo Kristiansen og  Bjørn Børresen,  A-2

10.00-11.00

 

 

Temaet diskuteres i grupper.

Hvilke utfordringer og muligheter har vi - bl.a. m.h.t . å:

  • uforme konkurransegrunnlaget

          (detaljeringsgrad, metodespesifisering, prisangivelse mv)

  • utforme de gode problemstillingene

          (angi analysemodell, evalueringsdesign mv)

  • fastsette utvelgelseskriterier

          (hva bør prioriteres)

  • faktisk velge oppdragstaker 

          (samlet vurdering kontra "matematikk") 

 

11.00-12.00

 

 

Plenum – fremlegg av hovedpunktene fra diskusjonene

 

          Lunsj

 

Påmelding sendes til grmon@innovasjonnorge.no med følgende informasjon:

  1. At påmeldingen gjelder workshop 15. mars
  2. Navn
  3. Virksomhet
  4. Kontaktinformasjon (e-post og tlf)

Om NIFU: Se www.nifu.no

Om A2: Se www.a-2.as

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)