Gå til hovedtekst

Hendelse

EVA-forum og Norsk evalueringsforening inviterer til gå hjem-møte 23. mars

Nytt regelverk – nye muligheter: Hvordan kan offentlige anskaffelser av evalueringer bidra til langsiktig fagutvikling og innovasjon?

Fra 2017 har det skjedd vesentlige endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. På dette nettverksmøtet kan du høre Difi fortelle om hvordan din institusjon kan gjøre bedre innkjøp, blant annet ved å bruke de nye mulighetene til dialog i ulik faser av en anskaffelse.

Formålet med møtet er å samle erfaringer om hvordan anskaffelser kan bidra til langsiktig fagutvikling og innovasjon. Vi vil belyse de formelle rammene i det nye anskaffelsesregelverket og hvordan det nye regelverket kan bidra til langsiktig fagutvikling og innovasjon. Videre vil vi invitere til en diskusjon om konkrete utfordringer og muligheter som innkjøpere og tilbydere opplever når kortsiktige behov for kunnskap skal kombineres med en felles interesse i fagutvikling og innovasjon. 

PROGRAM
13.00 -13.05    Velkommen 
Seniorrådgiver Sveinung Helgheim, Kunnskapsdepartementet og EVA-forum

13.05 13.30     Nytt regelverk - nye muligheter.
Hvordan drive innovasjon og fagutvikling gjennom anskaffelser? 
Seniorrådgiver Harald Sundlo, Difi

13.30-14.30     Korte innlegg

Erfaringer med konkurranseprega dialog
Seniorrådgiver Hans Chr Heiervang & Seniorrådgiver Gaute Losnegard, Kunnskapsdepartementet

Erfaringer med FOU-anskaffelser som en del av kunnskapsoppbyggingen
Fagdirektør Kjersti Halvorsrud, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og EVA-forum

Utfordringer i dag og forhåpninger til nytt regelverk sett fra et forskningsinstitutt
Direktør Sveinung Skule, NIFU

Difi kommenterer til slutt
Spørsmål fra salen

14.30 – 15.00    Paneldebatt og innspill fra salen

Møteleder: Spesialrådgiver Jon Holm, Forskningsrådet og Evalueringsforeningen

NÅR
Torsdag 23. mars kl 13-15

PÅMELDING
Meld deg på her: https://goo.gl/forms/2gg4L3npUAsmBhPC3

STED
Høgskolen i Oslo og Akershus, Stenberggata 26, SG26/28-X166
EVA-forum nettverksmøte
Gå-hjem-møte i Evalueringsforeningen

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)