Gå til hovedtekst

Hendelse

Evaluering i møte med makta

Norsk evalueringsforening, EVA-forum og arrangør Oxford Research inviterer til den 24. årlige Evalueringskonferansen 20.-21. september 2018! Årets tema er evaluering i møte med makta.

Evalueringskonferansen 2018 avholdes i Kristiansand.

Årets konferanse har hovedtittelen "Evaluering i møte med makta"

Evaluering som fag har lange tradisjoner i Norge og er en viktig del av den kunnskapsbaserte politikken. Konferansen retter i år søkelyset mot de ulike fasene og prosessene oppdragsgiver og oppdragstaker gjennomgår i en evalueringsprosess og hvilke mekanismer som er i spill når "makta" og evaluering møtes.

Program og foredragsholdere
Konferansen vil i år presentere interessante plenumsforedrag, men også innby til dialog og nettverksbygging gjennom fasiliterte samtaler og diskusjoner.

Konferansen har egnen Facebook-side og foredragsholderne vil fortløpende lanseres der. 

Årets konferanse holdes i Kristiansand og finner sterd på Scandic Hotel Bystranda

Konferansen arrangeres av Oxford research  i samarbeid med Norsk evalueringsforening og EVA-forum.

 

 

Se program og dagsplan her.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)