Gå til hovedtekst

Hendelse

Evaluering og kompleksitet

Dansk Evalueringsselskab inviterer til årskonferansen. Fokus på årets arrangement er hvordan håndtere kompleksiteten når vilkår endrer seg underveis, og hvor mange – og ofte modstridende – interesser er på spill. Og hvordan undgår vi, at kompleksiteten spenner ben og gjør evalueringer uoverskuelige og uhåndterbare? Påmeldingsfrist 24. juni - først til mølla prinsipp.

Temaet for årskonferencen i Dansk Evalueringsselskab 2016 "Evaluering og kompleksitet" fokuserer på hvordan vi som evaluatorer kan bli bedre til å navigere i kompleksiteten.

Konferencen indeholder to spor:

  1. Valg av design: modeller og metoder til håndtering av kompleksitet
  2. Kunnskap ut av det komplekse: formidling og anvendelse av viten.


På selve hovedkonferansen fredag d. 9. september og lørdag 10. september kan du blant annet møte grundlegger og direktør for Utilization-Focused Evaluation Michael Quinn Patton, Kylie Hutchinson, som er Direktør for Community Solutions, Planning & Evaluation i Canada, samt professor i Evaluering, Hanne Kathrine Krogstrup. Samtidig er der 20 parallelsessioner med aktuelle refleksjoner, diskusjoner og læringspunkter fra evalueringspraksisen i dag.

Torsdag d. 8. september, avholdes 11 læringsseminarer, blant andet med Michael Quinn Patton om Developmental Evaluation og Kylie Hutchinson om formidling av komplekse resultater. I tillegg er det undervisning i evaluering av innovative tiltak, brukermedvirkning i evaluering og forskjellige statistiske metoder, mm.
 
Se detaljert program og meld deg på konferencen her

NB!: Du må selv booke hotell. Antallet  værelser på Hotel Comwell i Kolding er begrenset.

Konferencen finner sted på Hotel Comwell i Kolding.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)