Gå til hovedtekst

Hendelse

Evalueringer – læringspunkter fra privat sektor?

Hvordan kan erfaringer fra evalueringer i privat sektor brukes til å forbedre offentlige lovpålagte evalueringer? Nordic Change, ved Knut Bårdsen og Rolf Utgård, presenterer erfaringer med evalueringer i privat sektor.

Evalueringer – læringspunkter fra privat sektor?

1. Evalueringer i privat sektor

• Evalueringer som beslutningsgrunnlag for forbedringer
• Prosessuelt, analytisk og tematisk metodevalg
• Tilrettelegging og medvirkning for gjennomføring – interessentinvolvering

2. Evalueringer slik de gjøres i dag

• Styrker ved evalueringer slik det er organisert og praktisert i Norge
• Utfordringer og problemstillinger å ta tak i for å gjøre bedre evalueringer

3. Læringspunkter

• Hvordan man kan videreutvikle lovpålagte (og frivillige) evalueringer slik de kan gjøres enda bedre for de offentlige virksomhetene
• Mulige fokusområder, tiltak og fremdrift

STED: Høgskolen i Oslo og Akershus,
Pilestredet 35, inngang fra Holbergs plass. Rom blir annonsert senere.

Påmelding til asbjorn.johannessen@hioa.no innen 18. januar

Les mer på norskevalueringsforening.no:

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)