Gå til hovedtekst

Hendelse

Evalueringskonferansen 2016

Den 29.-30. september arrangerer EVA-forum, i samarbeid med Norsk Evalueringsforening og SINTEF, Evalueringskonferansen 2016, i Trondheim. Hovedtema er evaluering som redskap for omstilling. Både offentlig og privat sektor er inne i store omstillinger, og da er det viktig at evalueringer ikke bare konstaterer hvordan det gikk, men også brukes til å klargjøre kursvalg og ressursinnsats på et mye tidligere stadium. Derfor er konferansens hovedoverskrift "Evaluering som redskap for omstilling" som både preger plenumsinnledningene og de tematiske parallellsesjonene.

EVALUERING SOM REDSKAP FOR OMSTILLING

Programmet er under utarbeidelse og vil bestå av til sammen et 30-talls foredrag, og gode muligheter for erfaringsutveksling og nettverksbygging med alle de store og viktige aktørene i det norske evalueringslandskapet, både i offentlig og privat sektor. Det fokuseres både på metoder, gode case og etiske utfordringer.

Statssekretær Paul Chaffey, Kommunal- og moderniseringsdepartementet, innleder om evaluering og forskning som kilder til kunnskap om omstilling i offentlig sektor.

Strukturreformer under evalueringslupen

Større organisatoriske enheter er en viktig omstillingsstrategi, både i kommunesektoren, i spesialisthelsetjenesten, i høyere utdanning. Men hvilke utfordringer løses godt med større enheter, og hvilke negative effekter kan spores?

Plenumsinnleder: Organisasjonsdirektør Ida Munkeby, NTNU, om bruk av evaluering i fusjonsprosessen for Norges største universitet.

Om å møte digitaliseringsbølgen med evaluering

Digitaliseringen lover å gjøre stadig flere ting mer effektivt, alt fra velferdsteknologi til førerløse trafikksystemer. Og vi omgis alle av store, automatisk genererte datamengder om oss selv – som også gir nye muligheter og begrensninger for evalueringsprosjekter.

Plenumsinnledere: Avdelingsleder Veslemøy Østrem og journalist Per Kristian Aale, Aftenposten, om arbeidet som kritisk journalist i opprulling av globale nettverk av skatterelevante forretningstransaksjoner.

Omstillingsbølge i innvandringsforvaltningen

Fjorårets immigrasjonsbølge medførte også behov for en rask, betydelig kapasitetsoppbygging i forvaltningen. Hva er evalueringene; var det en engangsbølge eller må forvaltningen og integrasjonstiltakene heretter skaleres opp og ned hele tiden? Er det nødvendig å tenke på andre måter?

Plenumsinnleder: Direktør Frode Forfang, Utlendingsdirektoratet, om utfordringene ved rask kapasitetsomstilling, der det knapt nok er tid til å tenke på evaluering.

Evalueringsmetoder i et omstillingsperspektiv

En rundspørring fra Stat & Styring i 2015 viste et behov for bedre evalueringer, snarere enn flere. Kvalitetskravet dras i to retninger: Mer presise målinger av varige effekter, og evalueringer som raskt gir en forståelse av om tiltakene er på rett vei. Vi utforsker begge.

Plenumsinnleder: Professor Göran Brulin, Tillväxtverket, om erfaringer med systematisk bruk av følgeforskning i strukturfondsfinansierte regionale utviklingstiltak i Sverige.

Evaluering for et grønt skifte

Det grønne skiftet innebærer betydelige omstillinger både i næringsliv og forvaltning, både lokalt, regionalt og nasjonalt. Her fokuserer vi på hvordan evalueringer brukes i lokalt miljøarbeid, i tiltak for grønn næringsutvikling og på andre områder.

Anbudsregimet i en omstillingstid

Mange har anført at anbudsregimet vanskeliggjør innovative løsninger på store samfunnsmessige utfordringer – som trengs for vellykket omstilling – og på kompetanseakkumulering – som også er nødvendig innenfor evalueringsfeltet. Her kommer det både studier og kvalifiserte synspunkter.

Vi frister også med besøk på Rockheim – det nasjonale museet for populærmusikk – der vi vil avslutte første dag med festmiddag og dele ut prisen for årets evalueringsprosjekt.

Påmelding til Evalueringskonferansen (senest fredag 1. juli.):

Etter den dato høyere pris, og avhengig av ledig kapasitet. 

Følg emneknagg #evalueringskonferansen2016 i sosiale media for flere nyheter om konferansen.

Med forbehold om endringer; programmet oppdateres fortløpende

Kontakt:

Faglige spørsmål, seniorforsker Håkon Finne, hakon.finne@sintef.no, mobil 92 04 20 23

Administrative spørsmål, administrasjonskonsulent Jorunn Auth, jorunn.auth@sintef.no, mobil 41 45 96 73

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)