Gå til hovedtekst

Hendelse

Fordypningskurs i samfunnsøkonomisk analyse

Målet er å gi deltakerne innsikt i utvalgte tema innenfor samfunnsøkonomisk analyse

Kursinformasjon

Dato: 9. mai

Tid: kl. 09.00–15.30

Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Påmeldingsfrist: 2. mai

Påmelding

Påmelding sendes til kurs@dfo.no med følgende informasjon:

  1. Hvilket kurs påmeldingen gjelder
  2. Navn
  3. Virksomhet
  4. Kontaktinformasjon (e-post og tlf)

Gi oss gjerne beskjed om særskilte behov/ønsker med hensyn til mat, tilrettelegging med mer

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om påmelding rettes til:


Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Kurset skal gi deltakerne nærmere kjennskap til blant annet metoder for verdsetting av virkninger, fastsettelse av kalkulasjonsrente og usikkerhetsvurderinger.

Kursinnhold

  • Kort gjennomgang av DFØs trinnvise tilnærming til en samfunnsøkonomisk analyse
  • Metoder for verdsetting, med fokus på verdsetting av goder som ikke omsettes i et marked
  • Valg av kalkulasjonsrente og fastsettelse av analyseperiode
  • Håndtering av usikkerhet
  • Gruppearbeid og diskusjon

Målgruppe

Kurset er rettet mot ledere og medarbeidere i departementer og statlige virksomheter som skal bestille og bruke samfunnsøkonomiske analyser, ev. utføre eller bidra til mindre analyser.

Anbefalte forkunnskaper

Dette er et fordypningskurs, og det anbefales å ha kunnskaper fra innføringskurset i samfunnsøkonomisk analyse og/eller grunnleggende kjennskap til samfunnsøkonomiske analyser eller generell samfunnsøkonomi.

For å få størst utbytte av kurset anbefaler vi at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i DFØs Håndbok for samfunnsøkonomiske analyser og eventuelt Finansdepartementets veileder i samfunnsøkonomisk analyse.

Andre relaterte fagtilbud

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)