Gå til hovedtekst

Hendelse

Frokostmøte: Evaluering som verktøy for politikkutforming

DFØ og Produktivitetskommisjonen inviterer til frokostseminar om bruk av evaluering som verktøy for politikkutforming - når det er økt behov for prioritering

Tiden med rause budsjetter i staten er over. Strengere prioriteringer må til for å imøtekomme fremtidige forpliktelser og utfordringer, og gi rom for nye satsinger.

Hvordan tar beslutningstakere i departementene stilling til hvilke satsinger som skal videreføres, endres eller kuttes? Får de god nok informasjon om hva som virker best? Evaluering er et verktøy som nettopp kan gi informasjon om eksisterende tiltak og ordninger virker godt og gir god verdi for pengene. Hvordan sikre at dette faktisk er tilfelle? Hva skal til for å bruke evaluering på en god måte i politikkutforming?

Direktoratet for økonomistyring og Produktivitetskommisjonen inviterer med dette til frokostseminar om evaluering som verktøy for politikkutforming. Dette er et seminar tilpasset ledere i departementer og statlige virksomheter, fagorganisasjoner og de som jobber med styring og politikkutforming. Arrangementet er åpent for alle.

Tid:     4. februar kl. 8.00 – 10.00

Sted:   Auditoriet Hovedbølet (Arbeids- og sosialdepartementet, Akersgata 64/68)

Innlegg:         

 • Siv Jensen, finansminister

  Strammere tider krever prioritering, gode verktøy og effektive løsninger                                                                                                          

 • Jørn Rattsø, leder av Produktivitetskommisjonen og professor ved NTNU

  Evalueringer som igangsettes må brukes til å endre politikken                                                                                                   

 • Øystein Børmer, direktør DFØ

  Slik tar du i bruk evaluering i politikkutforming                                                                                                                   

 • Johan Raaum, ekspedisjonssjef Kunnskapsdepartementet 

  Et konkret eksempel fra å bygge inn effektevaluering tidlig i et program til bruk i politikkutformingen                                                            

Klikk på lenken for å lese mer og melde deg på seminaret.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)