Gå til hovedtekst

Hendelse

Gå-Hjem-møte: Er statlige investeringsprosjekter vellykkede?

Dere innviteres til et gå-hjem-møte av Norsk Evalueringsforening.

Det investeres hvert år milliardbeløp i store investeringsprosjekter over statlige budsjetter. Eksemplene spenner fra veier og jernbaneanlegg til signalbygg i kultursektor, nytt forsvarsmateriell og store IKT-prosjekter. Forskningsprogrammet Concept er finansiert av Finansdepartementet for å drive følgeforskning på disse prosjektene. Erfaringen er at de sjelden evalueres for å undersøke om de tilsiktede gevinstene for brukere og samfunn ble realisert. Concept er nå i gang med dette, og har så langt evaluert ni store statlige investeringsprosjekter ex post. Samme evalueringsformat, OECD-DAC-modellen, supplert med en analyse av samfunnsøkonomisk lønnsomhet, benyttes for alle evalueringene. Modellen er enkel og fleksibel, og generisk slik at den passer på alle typer prosjekter. På seminaret presenterer Concept sine erfaringer med disse evalueringene og det åpnes for en bred diskusjon om evaluering av statlige investeringsprosjekter.


INNLEDERE

  • Orientering om Concepts arbeid med etterevaluering av statlige investeringsprosjekter, ved Gro Holst Volden, Concept-programmet
  • Presentasjon av resultatene så langt, ved bruk av et webbasert presentasjonsverktøy, ved Knut Samset, Concept-programmet/NTNU
  • Eksempel på en etterevaluering, Svinesund kontrollstasjon, ved Håkon Finne, Concept-programmet/SINTEF
  • Et kritisk blikk på denne typen overordnede minimumsevalueringer, ved Håkon Finne, Concept-programmet/SINTEFSTED
Høgskolen i Oslo og Akershus,
Pilestredet 35, inngang fra Holbergs plass. Møterom PI 259
Onsdag 22. oktober kl. 14.00-16.00

Frist for påmelding via nettsidene er 20. oktober.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)