Gå til hovedtekst

Hendelse

Hvordan bruke evalueringer for bedre økonomistyring og beslutninger?

Evalueringsavdelingen i Norad og EVA-forum inviterer til matpakkeseminar: "Evalueringskunnskap som grunnlag for statlige beslutninger og styring."

De siste 20 årene har statens økonomiregelverk hatt en bestemmelse om at alle virksomheter skal sørge for at det gjennomføres evalueringer. Evalueringene skal brukes til å styrke økonomistyringen og forbedre måloppnåelsen. Utredningsinstruksen har også krav til forberedelse og konsekvensvurdering av beslutningsgrunnlaget. Erfaringer fra mange departementer og virksomheter er at dette er utfordrende å få til i praksis.

På seminaret vil vi drøfte hva som skal til for å få til gode beslutningsprosesser og bedre bruk av evalueringskunnskap.

  • Beryl Leach, kommunikasjonssjef, den internasjonale evalueringsorganisasjonen 3ie
  • Knut Klepsvik, avdelingsdirektør, Finansavdelingen i Finansdepartementet
  • Jens Grøndahl, avdelingsdirektør, Avdeling for økonomi og utvikling, Utenriksdepartementet
  • Per Øyvind Bastøe, evalueringsdirektør, Norad

Seminaret vil foregå på engelsk. Ta med matpakke. Det blir servert kaffe og te.

 

Torsdag 6. oktober kl. 11.00 – 12.30

I Informasjonssenteret i Norad, Bygdøy allé 2.

Påmelding via Norads nettsider.

 

Velkommen!

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)