Gå til hovedtekst

Hendelse

Hvordan få god kvalitet på gjennomgangene i norsk bistand?

Midtveis- og sluttgjennomganger av prosjekter og programmer er en viktig kilde til informasjon om resultatene av norsk bistand. De er også viktige som grunnlag for beslutninger om innretning og støtte til bistandsprosjekter og programmer.

Norad inviterer til presentasjon av evalueringen og diskusjon om hvordan man kan bruke gjennomganger og evalueringer for å forbedre bistanden. Hva skal til for å få til gode gjennomganger? Hva er mulighetene og fallgruvene?  Hvordan kan vi best utnytte kunnskapen som kommer fram i gjennomgangene?

  • Presentasjon av rapporten ved Rob Lloyd, ITAD
  • Presentasjon av evalueringsavdelingens anbefalinger ved prosjektleder Lillian Prestegard
  • Kommentar fra Håkon Arald Gulbrandsen, Leder for Enhet for tilskuddssystemer, Utenriksdepartementet
  • Kommentar og erfaringer fra sivilt samfunn ved Nora Ingdal, Leder av utdanningsseksjonen i Redd Barna

 Tid: Torsdag 2. februar kl. 10.00-11.30.

Sted: Norad, Bygdøy Allé 2, møterom 2, 1. etg.

 

Påmelding via Norads nettsider innen 1. februar.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)