Gå til hovedtekst

Hendelse

Kurs: Bruk av evaluering i styring

Kurset skal gi deltakerne bedre kunnskap om hvordan evalueringer kan brukes til styring og utvikling av virksomheten.

Kursinnhold

Kursdeltakerne skal få kjennskap til, og tips om, hva som er viktig å tenke på ved initieringen og oppfølgingen av evalueringer for å sikre en god og systematisk bruk av evaluering som styringsverktøy. Kurset legger opp til en aktiv deltakelse fra deltakerne både skriftlig og muntlig.

Målgruppe

Kurset er rettet mot ansatte i statlige virksomheter og departementer som ønsker økt kompetanse om systematisk bruk av evalueringer.

Anbefalte forkunnskaper

Annet relevant kursmateriale vil sendes til alle påmeldte og vi anbefaler at kursdeltakerne leser tilsendt materialet før kursdagen.

Kursinformasjon

Dato: 25. april

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Påmeldingsfrist: 17. april

Påmelding

Påmelding sendes til kurs@dfo.no med følgende informasjon:

  1. Hvilket kurs påmeldingen gjelder
  2. Navn
  3. Virksomhet
  4. Kontaktinformasjon (e-post og tlf)

Gi oss gjerne beskjed om særskilte behov/ønsker med hensyn til mat, tilrettelegging med mer

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om påmelding rettes til:


Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Les mer om kurset her

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)