Gå til hovedtekst

Hendelse

Kurs: Bruk av evaluering i styring

Kurs i bruk av evaluering i styringen

..
Start dato: 27. sep. 2012, kl. 09:00
Slutt dato: 27. sep. 2012, kl. 15:30
Sted: DFØs lokaler i Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Kurset er en innføring i hvordan virksomheten i større grad kan få nyttige evalueringer gjennom en strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen. Kurset legger opp til en aktiv deltakelse.

Kursinformasjon

Dato: 27. september

Tid: 09.00 - 15.30

Sted: Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo

Påmeldingsfrist: 24. september

Påmelding

Påmelding sendes til kurs@dfo.no med følgende informasjon:

  1. Hvilket kurs påmeldingen gjelder
  2. Navn
  3. Virksomhet
  4. Kontaktinformasjon (e-post og tlf)

Gi oss gjerne beskjed om særskilte behov/ønsker med hensyn til mat, tilrettelegging med mer

Kontaktinformasjon

Praktiske spørsmål om påmelding rettes til:


Spørsmål om kursinnhold rettes til:

Kursdeltakerne skal få kjennskap til, og tips om, hvordan virksomheten kan bedre sin styring ved å være mer strategiske og systematiske i sin bruk av evaluering som styringsverktøy.

Mål for kurset

Etter kurset skal deltakerne ha bedre kunnskap om hvordan evalueringer kan brukes til styring og utvikling i sin virksomhet.

Målgruppe

Kurset er rettet mot beslutningstakere og sentrale fagpersoner i statlige virksomheter og departementer som ønsker økt kompetanse når det gjelder en bedre og mer systematisk bruk av evaluering.

Anbefalte forkunnskaper

Vi anbefaler at kursdeltakerne på forhånd setter seg inn i DFØs veileder om strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen. Vi gjør oppmerksom på at kurset ikke er rettet inn mot planlegging, gjennomføring- og oppfølging av enkeltevalueringer.

Andre relaterte fagtilbud fra DFØ

  • Innføringskurs i mål- og resultatstyring og risikostyring
  • Innføringskurs i samfunnsøkonomisk analyse
  • Nettverk for evaluering – EVA-forum
  • Bruk av evaluering i styring – virksomhetstilpasset kurs
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)