Gå til hovedtekst

Hendelse

Kurs i evaluering av tilskudd

Gratis kurs til alle statsansatte i regi av Direktoratet for Økonomistyring. Kurset går over 1 dag i DFØs lokaler i Paleet, Karl Johans gate 37 B, Oslo. Velkomne!

Mål for kurset

Målet for kurset er å vise deltakerne god praksis for å planlegge og bruke evalueringer som ledd i forvaltning og videreutvikling av statlige tilskuddsordninger. Deltakerne skal gjennom eksempler og teoretiske gjennomganger få kjennskap til innholdet i en oppdragsbeskrivelse og viktige elementer for å vurdere hvordan evalueringen bør innrettes og følges opp.

Kursinnhold

Beskrivelse av, og tips om, hva som er viktig å tenke på ved planleggingen, initieringen og oppfølgingen av evalueringer av statlige tilskuddsordninger. Kurset går ikke i dybden på gjennomføring og datainnsamlingsmetoder, men legger vekten på forutsetninger for å kunne få evalueringer som er relevante og gode for brukere i departementene og  statlige virksomheter. Deler av kurset vil være i form av gruppeoppgaver.  

Målgruppe

Kurset er rettet mot ledere og ansatte i departementer og statlige virksomheter som planlegger og bestiller evalueringer av tilskuddsordninger.

Anbefalte forkunnskaper

Generell kunnskap om utforming og forvaltning av statlige tilskuddsordninger, jf. bestemmelser om økonomistyring i staten kap. 6

Andre relaterte fagtilbud i DFØ

Kurs i oppfølging og kontroll av statlige tilskuddsordninger

Nettverk for tilskudd

Påmelding

Påmeldingsfrist: 27. november 2013

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)