Gå til hovedtekst

Hendelse

Lansering av ny veileder i samfunnsøkonomisk analyse

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) har laget en ny sektorovergripende veileder i samfunnsøkonomiske analyser for bruk i staten.

DFØs nye veileder erstatter Finansdepartementets veileder og er basert på Finansdepartementets rundskriv R-109/2014
“Prinsipper for og krav til utarbeidelse av samfunnsøkonomiske analyser”.

Vi ønsker å invitere deg til lanseringsseminar på Gamle Logen i Oslo torsdag 4. september 2014 kl. 09:00 – 11.30. Arrangementet avsluttes med minglelunsj. Påmeldingsfrist er 21. august 2014.

For mer informasjon om programmet her.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)