Gå til hovedtekst

Hendelse

Nettverksmøte EVA-forum 4. mai

PROGRAM

 

Tid:                   12:00 - 15:00

Sted:                 Innovasjon Norge, Akersgaten 13

 

Tidspunkt

Innhold

Innleder

 

12.00 – 12.45

 

 

 

 

 

 

Lunsj

 

Velkommen. Kort runde rundt bordet

 

Status for arbeidet med videreutvikling av nettverket

 

 

 

 

John-Olav Sæter, leder

 

12.45 – 14.45

 

 

 

Helsedirektoratet presenterer rapporten “Læring for bedre beredskap”, en evaluering av hendelsene 22. juli

 

 • Valget gjennomgang/evaluering
 • Forholdet til HOD og andre evalueringer av 22.7
 • Valg av problemstillinger og metode
 • Hva er vurderingskriterier? (regelverk, prosedyrer osv)
 • Kort om funnene
 • Hvordan sikre en god bruk og hvordan vil den bli brukt?
 • Involvering og kommunikasjon i gjennom prosessen

 

 

Vegard Nore

Helsedirektoratet

 

14.45 – 15.00

 

 

Avslutning

 

 

15.00

Slutt

 

Påmelding innen 2. mai sendes til john-olav.saeter@dfo.no med følgende informasjon:

 1. At påmeldingen gjelder nettverksmøte i EVA-forum 4. mai
 2. Navn
 3. Virksomhet
 4. Kontaktinformasjon (e-post og tlf)

 

Les evalueringsrapporten fra Helsedirektoratet her:

http://helsedirektoratet.no/publikasjoner/lering-for-bedre-beredskap-/Sider/default.aspx

 

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)