Gå til hovedtekst

Hendelse

Nettverksmøte:Systematisk bruk av evalueringer i oppfølgingen av tilskuddsordninger

Velkommen til nettverksmøte i EVA-forum og nettverket for tilskudd den 29.10.2014

Vi begynner med matservering fra kl 08.30 hos DFØ sine lokaler på Karl Johans gate 37 B (inngang via Rosenkrantzgate 9).

DFØ vil innlede om krav som stilles i økonomiregelverket og gi en kort innføring i bruk av evalueringer i tilskudds-sammenheng. Det vil også være innlegg fra Kunnskapsdepartementet og Utdanningsdirektoratet, som vil bidra med praktiske eksempler på temaet.

Påmelding er åpen på DFØ sine nettsider

Påmeldingen forutsetter at du er medlem av enten nettverket EVA-forum eller nettverket for tilskudd.

Hjertelig velkommen!

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)