Gå til hovedtekst

Hendelse

Rapportlansering: Har valgmobiliserende tiltak effekt på innvandreres valgdeltakelse?

Institutt for samfunnsforskning presenterer en studie gjennomført under kommune- og fylkestingsvalget i 2015. Seminaret passer for deg som er interessert i valgdeltakelse og valgmobiliserende tiltak og effektstudier som metode.

Offentlige myndigheter gjennomfører tiltak og kampanjer for å øke valgdeltakelsen blant innvandrere og andre velgere. Men bidrar slike tiltak til å øke valgdeltakelsen? For første gang i Norge har Institutt for samfunnsforskning gjennomført en effektstudie for å undersøke om ulike tiltak er effektive for å mobilisere folk til å stemme. Det har blitt sendt ut brev og SMS til grupper av potensielle velgere, mens andre, som ikke har mottatt tiltak, representerer kontrollgrupper. Var valgdeltakelsen høyere blant de som mottok brev eller SMS?

Program:

  • Velkommen v/ Anja Wedde Sveen, analyseseksjonen IMDi
  • Rapporten «Getting out the vote. Experiments in voter mobilization among immigrants and natives in Norway» presenteres av Johannes Bergh, forsker ved Institutt for samfunnsforskning og Dag Arne Christensen, forsker ved UNI Rokkansenteret
  • Kommentar v/ Lisbeth Dalin, assisterende regiondirektør, IMDi Indre Øst
  • Spørsmål og diskusjon

Vil du være med på lanseringen? Det er ennå noen plasser.

Send e-post til seminar@imdi.no.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)