Gå til hovedtekst

Hendelse

"Når steinene skal snus"- seminar om evaluering

Det meste skal evalueres, men gir evalueringene de svarene beslutningstakere trenger eller bare de svarene de ber om? Hvordan bør mandat utformes for å sikre at evalueringen blir nyttig – både for bestiller og den virksomheten som blir evaluert?

plakat

 

Evalueringsbølgen har forlengst slått inn over oss. Mer mål- og resultatstyring gjør det helt nødvendig å finne ut om tiltak, ordninger, lover og organer fungerer effektivt og etter hensikten. Men evalueringer blir også som oftest betraktet som en mulighet for læring, for den som blir evaluert, og ikke bare et kontrolltiltak fra bevilgende myndighet.

Hvis vi går ut fra at de fleste evalueringer gir svar på det bestiller har bedt om, er utforming av mandatet eller oppdragsbeskrivelsen den mest kritiske fasen i prosessen. Innrammingen avgjør hvor dyp og bred en evaluering blir, omfanget av oppdraget, tidshorisonten og gjerne også metodikk og prosess. I denne fasen bestemmes også hvilke type oppdragstakere som vil bli invitert til konkurransen om oppdraget.

På dette møtet vil vi presentere og drøfte erfaringer med utformingen av evalueringsoppdrag, fra flere ulike synsvinkler.

Dette årets fjerde møte i Forum for forskning og forvaltning, og arrangeres i samarbeid med Norsk evalueringsforening. Møtet er åpent, gratis og det er ikke påmelding.

Vi serverer kaffe/te, mineralvann og frukt. Bruk gjerne anledningen til å komme tidlig og ta lunsjen på Café Oslo - eller bli igjen etterpå.

Seminaret finner sted på:

Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsalen (Wergelandsvn. 29)

Bidragsytere:

Disse er klare:
Seksjonssjef Gry Hamarsland, Direktoratet for økonomistyring (DFØ)
Administrerende direktør Mikkel Thøgersen, Rambøll Management Consulting
Seksjonssjef Helene Støversten, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir)Forskningsleder Einar Lier Madsen, Norsk evalueringsforening

Resten av panelet blir bekreftet en av de første dagene

 

Les mer om seminaret her.

 

Les mer om Norsk evalueringsforening her:

http://norskevalueringsforening.no/

Les mer om Forum for forskning og forvaltning her:

http://www.facebook.com/pages/Forum-for-forskning-og-forvaltning/274459792594595

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)