Gå til hovedtekst

Hendelse

Seminar om Følgeevaluering hos Forskningsrådet

Forskningsrådet ved Randi Søgnen og Elise Husum inviterer til seminar: "Følgeevaluering – aktørene har ordet". Om evalueringen av regionale forskningsfond (RFF) og følgeevaluering som metode.

Sted: Møterom Abel, Forskningsrådet, Stensberggata 26, Oslo

 

Påmelding innen 20.november - Meld deg på her!

 

 PROGRAM: Følgeevaluering – aktørene har ordet

Om evalueringen av regionale forskningsfond (RFF) og følgeevaluering som metode

 

Torsdag 28.november kl 12.00-15.00
Møterom Abel, Forskningsrådet, Stensberggata 26, Oslo

Kl 12.00 -12.10          Velkommen
Ved Randi Søgnen, Forskingsrådet                             

 

Kl 12.10 -12.40          Evalueringseksperten:
Følgeevaluering - finnes en beste praksis?
Ved Sidsel Sverdrup, Diakonhjemmet Høgskole

 

Kl 12.40 – 13.15        Forskergruppen:
En interessant reise -
NIFUs erfaringer med følgeevalueringen av RFF
Ved Olav Spilling, NIFU

 

Kl 13.15 – 13.30        Kaffepause

 

Kl 13.30 – 13.50        Oppdragsgiver:
Tilrettelegging og læring -
Forskningsrådets erfaringer med følgeevalueringen av RFF
Ved Elise Husum, Forskningsrådet

 

Kl 13.50 – 14.50        Evalueringsobjektet - Fondsregionene:
Følgeevalueringen som endringsagent -
Fondsregionenes erfaringer med evalueringen

Ved representanter for fondsregionene

 

Kl 14.50 – 15.00        Avslutning

ved Randi Søgnen

 

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)