Gå til hovedtekst

Hendelse

Styringskonferansen 2019 - virker det?

I årene framover må forvaltningen være forberedt på å få til mer for mindre. På Styringskonferansen spør vi hvordan vi kan sørge for at tiltakene staten bruker penger på faktisk virker i tråd med hensikten. Hva slags informasjon trenger vi for å svare på dette, og hva er godt nok?

Program

 • Direktør for DFØ, Hilde Singsaas, ønsker velkommen.
 • Finansminister Siv Jensen reflekterer over dagens tema og deler ut Bedre stat-prisen 2019.
 • Tallenes tyranni, ved professor Jerry Z. Muller.
 • Årets hovedtaler, Jerry Z. Muller, er professor i historie ved the History Department of the Catholic University of America. I boken The Tyranny of Metrics forklarer Muller vår tids hang til å måle og telle, og hvordan forventningen om å kvantifisere fører til pervertert adferd og distraherer oss fra det som virkelig betyr noe.

Pause

 • Kontroll og tilsyn som kilder til kvalitetsforbedring. Erfaringer fra omsorgssektoren, Signy Irene Vabo, professor ved Institutt for statsvitenskap ved UiO.
 • Evalueringer og mål- og resultatstyring som kilder til kvalitetsforbedring. Erfaringer fra Norad, ved evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe.
 • Hvordan påvirker kvantitative data etatslederes styring og ledelse? Samtale mellom Joakim Lystad, tidligere direktør for NAV og Mattilsynet, Aslak Sira Myhre, direktør for Nasjonalbiblioteket og Frode Forfang, direktør for Utlendingsdirektoratet.

Lunsj

 • Hvordan jobbe systematisk med kunnskapsbasert styring i offentlig forvaltning? Erfaringer fra Nederland, ved Meeke van den Heuvel - de Grooth, Finansdepartementet i Nederland.
 • Hva er styringsinformasjon og hvordan bruke det til å forbedre styringen? Avdelingsdirektør Wibecke Høgsveen i Direktoratet for økonomistyring.
 • Hvem vinner kampen om beslutningsgrunnlaget? Embetsverkets ansvar for å sikre forsvarlige beslutningsgrunnlag kommer ofte under press i møte med politikken. Tidligere politiker, Bjarne Håkon Hanssen, og tidligere departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Kari Lande Hasle, diskuterer hva embetsverk og politikere vektlegger når beslutninger skal tas.

Pause

 • Effektbasert økonomistyring underveis. Danske erfaringer, ved Per Nicolaj Bukh, professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.
 • Felles mål – felles innsats. Et innblikk i det tverretatlige samarbeidet knyttet til arbeidslivskriminalitet, ved Terje Nordli og Monica Bredesen fra Skatteetaten.
 • Avsluttende refleksjoner om tallenes tyranni. Psykiater, forfatter og skribent Finn Skårderud har engasjert seg i menneskers behov for å måle og kontrollere. Han skrev blant annet om boka til Muller, The Tyranny of Metrics: «Å telle virkeligheten kan gi en opplevelse av kontroll og oversikt. Men er tellingen er i ferd med å ta av. Det teller mest det som kan telles. Da blir tellingen et bedrag».

Avslutning og mingling med lett bevertning.

Les mer om konferansen på dfo.no

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)