Gå til hovedtekst

Ulike måter å spre, tolke og vurdere evalueringsresultater

Det er ulike måter å spre, tolke og vurdere evalueringsresultater på

  • Oppdragsgiver kan innhente kommentarer og synspunkter på rapporten fra sentrale brukere og personer i målgruppen, for eksempel fra en referansegruppe.

Sentrale brukere og personer i målgruppen kan også inviteres til:

  • å få en presentasjon av evalueringsresultatene som etterfølges av oppgaver og workshops
  • et seminar der eksterne fageksperter diskuterer og presenterer sine synspunkter. Også oppdragsgiver kan presentere sine synspunkter på hva som er mulig å bruke i rapporten ut fra sin kontekst
  • å delta i drama, videopresentasjon eller rollespill med øvelser og diskusjon
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)