Gå til hovedtekst

Nettverksmøte

Nettverksmøte: Hvordan få god en bruk av evalueringsresultater?

Blir evalueringer brukt? I år har Evalueringsavdelingen i Norad lagt seg selv under lupen. Avdelingen har gjennomført en studie for å få svar på spørsmålet om avdelingens rapporter blir brukt og eventuelt hvordan de blir fulgt opp. Velkommen til vårens nettverksmøte der hovedtemaet er bruk av evalueringer og evalueringsresultater.

Funn og anbefalinger fra Norads* studie blir presentert på EVA-forums seminar den 22. mai. Etter presentasjonen inviterer vi til diskusjon i plenum og grupper om hva som fremmer eller eventuelt hindrer bruk av evalueringer. Alle deltagere oppfordres til å delta i diskusjonen og bidra med egne erfaringer og synspunkter. Formålet er å lære av hverandre!

*Norads evalueringsavdeling er regulert gjennom en egen instruks for evaluering av norsk utviklingssamarbeid og avdelingen rapporterer direkte til assisterende utenriksråd i Utenriksdepartementet.

PROGRAM

 

Tid: 12:00 - 15:00

Sted: DFØs lokaler i Paleet, Karl Johans g. 37B

 

Tidspunkt

Innhold

Innleder

12.00 – 12.15

Lunsj

Velkommen. Kort presentasjon av deltakerne og runde rundt bordet om viktige evalueringer som pågår eller som er under planlegging

John-Olav Sæter, leder

12.15 – 13.15

Direktoratet for økonomistyring presenterer et nytt prosjekt om hvordan få ledere til å bruke evaluering på en god måte i styringen

Deltakerne bes om å gi innspill til prosjektet

Liv Moberg og Elma G. Andersson,

DFØ

13.15 – 13.40

Presentasjon av funn, anbefalinger og oppfølging fra studien

Tale Kvalvåg, direktør og Beate Bull, seniorrådgiver

Evalueringsavdelingen i Norad

13.40 – 14.50

Diskusjon om Norads studie av bruk

14.50– 15.00

Avslutning

John-Olav Sæter

 

Meld deg på her (krever innlogging)

 

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)