Gå til hovedtekst

Nettverksmøte

Er kunnskaps-/ og evalueringsstrategi nyttig? / Hvordan sammenstille kunnskap for å få god bruk?

Nettverksmøtet i Eva-forum stiller spørsmål om kunnskaps-/ og evalueringsstrategi er nyttig? NAV, Innovasjon Norge og Norad deler sine erfaringer og vi setter av god tid til diskusjon og erfaringsdeling blant nettverksmedlemmene.

Velkommen til nettverksmøte i EVA-forum 7. juni kl 12.30 – 14.30

Hvordan sammenstille kunnskap for å få god bruk?

Introduksjon og kort diskusjon: hva er utfordringene med å sammenstille og bruke kunnskap?

Kristel Mari Skorge, Seksjonssjef FOU i  Kunnskapsavdelingen, NAV:

  • Hvordan jobber NAV med å systematisere kunnskap, er kunnskapsstrategien nyttig?
  • Hvordan passer «evaluering» inn?
  • Hva skal dere gjøre fremover – endre/bygge videre på?
  • Hva er dine beste tips og råd?

Gry Elisabeth Monsen, spesialrådgiver og ansvarlig for evalueringsarbeidet i Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har lenge hatt en evalueringsstrategi og nylig oppdatert den, erfaringer?

  • Hvordan jobber dere med å systematisere, bygge og sammenstille kunnskap?
  • Hva skal dere gjøre fremover – endre/bygge videre på?
  • Hva er dine beste tips og råd?

Anette Wilhelmsen og Ida Kristine Lindkvist, Evalueringsavdelingen Norad

  • Evalueringsavdelingen har de siste årene gjennomført flere evalueringer med formål å styrke egen evalueringspraksis – erfaringer?
  • Hva er deres beste tips og råd for å få gode evalueringsprosesser og evalueringer av god kvalitet?

 

Diskusjon og erfaringsdeling

 

Nettverksmøtet holdes hos Innovasjon Norge.

Besøksadresse: Akersgata 13, 0158 Oslo

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)