Gå til hovedtekst

Nyheter

 1. Hvem skal vinne evalueringsprisen 2019? (27.05.2019)

  Evalueringsprisen deles ut på Evalueringskonferansen. For at den beste evalueringen skal vinne, trenger vi nominasjoner! Fristen for nominasjoner er 30. juni.

 2. Evalueringsportalen i forbedret og utvidet utgave (25.01.2019)

  Kunnskapsdokumenter er en fellesbetegnelse for de mange forskjellige type dokumentene, i tillegg til evalueringer, som produseres i staten, som for eksempel rapporter, utredninger, kartlegginger, notater, etc. Listen er lang. Som du sikkert har lagt merke til bruker mange av oss enorme mengder med tid på å produsere, lete opp, søke i, og lese disse dokumentene; tid som heller kunne vært brukt på andre arbeidsoppgaver.

 3. EVA-forum flytter fra Evalueringsportalen.no til dfo.no (15.01.2019)

  I februar gjør vi noen endringer på evalueringsportalen. Dette inkluderer sletting av innholdet på EVA-forum. Evalueringsportalen blir da mer rendyrket base for statlige evalueringer, samfunnsøkonomiske analyser og utredninger.

 4. 3 000 dokument med kunnskapsgrunnlag for politikkutvikling, utredningar og analyser! (08.10.2018)

  Fyrste veka i oktober runda vi 3 000 statlege evalueringsrapportar i Evalueringsportalen.

 5. Vista Analyse fikk Evalueringsprisen 2018 (02.10.2018)

  Vista Analyses evaluering av statens boligsosiale virkemidler – «Fra bostøtte til programarbeid» utført på oppdrag fra Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) var årets vinner av Evalueringsprisen.

 6. Har du en kandidat til evalueringsprisen 2018? (05.06.2018)

  Fristen for nominasjoner er 15. juni.

 7. Trenger du et godt uttrekk av statlige evalueringer og samfunnsøkonomiske analyser? (02.05.2018)

  Det er nå mulighet for et konkret uttrekk for et bestemt formål i databasen, sjekk gjerne om dette dekker dine behov

 8. Vi vil gjerne ha dine innspill til forbedringer! (22.11.2017)

  Evalueringsportalen skal bidra til åpenhet i staten og informasjon om hva som virker. Portalen ble lansert for snart 7 år siden, og nå er vi i gang med å se på hvordan evalueringportalen kan møte behovene på en bedre måte enn i dag.

 9. Riksrevisjonen fikk Evalueringsprisen 2017 (22.11.2017)

  Evalueringsprisen ble delt ut for 4. gang under årets Evalueringskonferanse i Oslo 23. oktober.

 10. Dialogbasert anskaffelse – til nytte for oppdragsgiver og evaluator? (22.09.2017)

  14. september arrangerte Evalueringsforeningen og EVA-forum et felles "gå-hjem-møte". Møtet var en oppfølging av fagmøtet 17. mars om anskaffelser og nytt regelverk. På overnevnte møte ble to eksempler på hvordan man kan styrke konkurransegrunnlaget for en anskaffelse ved å ha dialog med forskere og konsulenter i forkant presentert.

 11. Norads evalueringsprogram 2017-2019 lansert (14.02.2017)

  Evalueringsavdelingen i Norad har nå lansert evalueringsprogrammet med planer for evaluering de neste to årene.

 12. Evaluering i staten i 2016 – opptak og presentasjoner (02.01.2017)

  Vi ønsker alle et riktig Godt Nytt År! Samtidig benytter vi anledningen til å ta et tilbakeblikk på evaluering i 2016.

 13. Blir evalueringer brukt? Hvordan blir de brukt? Hva skal til for bedre bruk? (02.01.2017)

  DFØ fikk i 2016 gjennomført en studie av bruk av evaluering i styring.

 14. Det er nå åpnet for påmelding til Evalueringskonferansen 2016 (13.06.2016)

  Norsk evalueringsforening og EVA-Forum, i samarbeid med SINTEF som arrangør, innbyr til den 22. årlige evalueringskonferansen i Trondheim 29.-30. september 2016. Både offentlig og privat sektor er inne i store omstillinger, og da er det viktig at evalueringer ikke bare konstaterer hvordan det gikk, men også brukes til å klargjøre kursvalg og ressursinnsats på et mye tidligere stadium. Derfor er konferansens hovedoverskrift "Evaluering som redskap for omstilling"

 15. Ny utredningsinstruks – hva betyr det for oss i forvaltningen? (14.03.2016)

  Den 16. mars holdt DFØ lanseringsseminar for den reviderte utredningsinstruksen. Instruksen er forenklet og stiller tydeligere krav til utredning på ulike nivåer.

 16. Evaluering som verktøy for politikkutforming når det er økt behov for prioritering (04.02.2016)

  Fikk du ikke med deg frokostseminaret som ble arrangert av Direktoratet for økonomistyring og Produktivitetskommisjonen torsdag 4. februar 2016? Temaet så ut til å treffe mange, og seminaret ble tidlig fulltegnet. Det ble filmet under seminaret, og for dem som ikke fikk plass eller som ikke hadde anledning til å delta, finner du en kort oppsummering fra arrangementet under, samt lenke til opptaket fra seminaret.

 17. DFØ anbefaler at evalueringsdesign inngår i planleggingsfasen (03.02.2016)

  På frokostseminar arrangert av DFØ og produktivitetskommisjonen anbefaler DFØ at departementene etterspør evalueringsdesign i en tidlig fase. Evalueringsdesign, evalueringsrammeverk, evalueringsopplegg, evalueringsplan: kjært barn har mange navn.

 18. Vinneren av «Evaluerings-quizen» på årets Styringskonferanse (26.01.2016)
 19. Evalueringsportalen fem år! (24.01.2016)

  Evalueringsportalen ble opprettet av DFØ på oppdrag fra Finansdepartementet, og har i løpet av 5 år samlet over 2400 evalueringsrapporter fra ulike sektorer og politikkområder.

 20. Evalueringsportalen ønsker god jul! (22.12.2015)

  Evalueringsåret 2015 nærmer seg slutten. I Evalueringsportalen er det nå registrert godt over 2350 evalueringer, fordelt på ulike typer og sektorer. Vi takker for alle registreringer og besøk på nettsiden i året som har gått. Det øker jevnt år for år, og siden oppstart har vi hatt over 100000 besøk.

 21. Ny norsk rapport om bruk av sektoranlyser og evalueringer (22.10.2015)

  DFØ og Difi har i samarbeid, på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Finansdepartementet, kartlagt bruk av sektoranalyser og evalueringer i Norge og en del andre land.

 22. Evalueringsåret skyter fart siste halvdel av 2015! (22.10.2015)

  For den som er opptatt av fagområdet Evaluering byr denne høsten på et rikt og mangfoldig program. Noen er allerede avholdt, mens andre står for tur.

 23. Forvaltningen stilte kvinne- og mannsterke opp for å belyse evaluering og makt (22.10.2015)

  Tema på evalueringskonferansen 2015 var «Evalueringsmakt og – avmakt».

 24. Invitasjon - ønsker dere å arrangere evalueringskonferansen 2016? (24.08.2015)

  Norsk evalueringsforening (NEF) og EVA-forum inviterer norske evalueringsmiljøer til å arrangere Evalueringskonferansen 2016.

 25. Godt besøkt nettverksmøte om ikke prissatte virkninger (02.07.2015)

  Om lag 50 nettverksmedlemmer fra departementer og statlige virksomheter møtte opp hos DFØ for å delta på møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse. Det overordnete temaet var ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomisk analyse.

 26. Vil du drifte statens evalueringsportal? (21.05.2015)

  Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige virksomheter. Direktoratet skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom forvaltningen av regelverket og gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og/eller regnskapstjenester til rundt 80 prosent av alle statlige virksomheter. DFØ har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 370 ansatte i DFØ.

 27. NB Forlenget søknadsfrist: Vil du drifte statens evalueringsportal? (21.05.2015)

  Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige virksomheter. Direktoratet skal bidra til effektiv ressursbruk i staten gjennom forvaltningen av regelverket og gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy. DFØ leverer lønns- og/eller regnskapstjenester til rundt 80 prosent av alle statlige virksomheter. DFØ har ansvaret for statsregnskapet og statens konsernkontoordning. Det er om lag 370 ansatte i DFØ.

 28. Evalueringskonferansen 2015 - nå åpent for påmelding (20.05.2015)

  Vil du allerede nå sikre deg plass på Evalueringskonferansen 2015? Det åpnes nå for påmelding. Ut fra programmet å regne kan det fort bli tidenes evalueringskonferanse. Det er et meget godt faglig program og mange sterke innledere. Alle som melder seg på før 15. juni får rimeligere pris.

 29. Det internasjonale evalueringsåret er 2015 (20.04.2015)
 30. Rapport om bruken av samfunnsøkonomiske analyser i statlig forvaltning (12.03.2015)

  Bruken av samfunnsøkonomiske analyser ser ikke ut til å være en innarbeidet praksis i statlig forvaltning, selv om slike analyser gir bedre beslutningsgrunnlag og kan bidra til mer velferd per skattekrone.

 31. Stort engasjement på nettverksmøte 10. desember 2014 (18.12.2014)

  Om lag 100 deltakere fra departementer og statlige virksomheter møtte opp på Hotel Continental 10. desember for å ta del i det årlige desember-møtet i nettverket for samfunnsøkonomisk analyse. Professor Karl Ove Moene ved Universitet i Oslo var blant de som holdt innlegg. Møtet ble avsluttet med en julelunsj.

 32. Hold av 24. og 25. september til Evalueringskonferansen 2015 (04.12.2014)

  Det er nå bestemt at Evalueringskonferansen 2015 avholdes 24. og 25. september 2015 på Quality Airport Hotel Gardermoen. Temaet vil være er "Evalueringsmakt og avmakt".

 33. Påmeldingen til DFØs styringskonferanse 2015 har åpnet (28.11.2014)

  Påmelding til DFØs styringskonferanse 2015 er åpnet. For tiende år på rad arrangerer DFØ den største fagkonferansen i Norge om styringsutfordringer i staten. I år har vi valgt å belyse dilemmaer som kan oppstå i styringsprosesser. Konferansen bærer navnet "Dilemmaer i styring".

 34. Ny veileder i gevinstrealisering (06.11.2014)

  DFØs nye veileder er samkjørt med Difis Prosjektveiviser og erstatter DFØs veileder i gevinstrealisering fra 2010. Veilederen finnes kun på nett.

 35. AFI, NOVA og HiOA skal arrangere Evalueringskonferansen 2015 (30.10.2014)

  Norsk evalueringsforening og EVA-forum har besluttet å tildele Arbeidsforskningsinstituttet (AFI), Norsk insitutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA) og Institutt for offentlig administrasjon og velferdsfag ved Høgskolen i Oslo og Akershus oppdraget med å være medarrangør av Evalueringskonferansen 2015.

 36. Bedre stat-prisen 2015: Tips oss! (27.10.2014)

  Vet du om et statlig tiltak som har imponert? Tips oss! – og bli med i trekningen av en Ipad mini.

 37. Første vinneren av Evalueringsprisen ble annonsert på Evalueringskonferansen i Bergen (23.09.2014)

  Prisen tildeles i år: “Can We Demonstrate the Difference that Norwegian Aid Makes?” Prisen tildeles fremragende evalueringer fra aktører for god planlegging, gjennomføring og/eller oppfølging og bruk av en evaluering. Dette er første gang prisen deles ut.

 38. Ny veileder for samfunnsøkonomiske analyser lansert (22.09.2014)

  DFØ lanserte 4. september en ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen skal bidra til flere og bedre analyser i staten. Om lag 200 personer deltok på lanseringen ved Gamle Logen.

 39. Canada - en inspirasjon for bruk av evaluering for bedre styring (04.07.2014)

  Direktoratet for økonomistyring (DFØ) besøkte i juni den canadiske evalueringsforeningens (CES) årlige konferanse og møtte representanter fra Treasury Board of Canada Secretariate / Centre of excellence for evaluation.

 40. Ønsker du å arrangere evalueringskonferansen 2015? (02.07.2014)

  Norsk Evalueringsforening (NEF) og EVA-forum, nettverket for evaluering i staten, arrangerer den årlige Evalueringskonferansen. Hvert år velges det ut et norsk evalueringsmiljø som tar på seg ansvaret for å stå for arrangementet i samarbeid med NEF og EVA-forum.

 41. Frokostmøte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse (12.06.2014)

  DFØ arrangerte 5. juni frokostmøte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse i direktoratets lokaler på Karl Johans gate i Oslo. Temaet for møtet var blant annet nytt rundskriv fra Finansdepartementet om prinsipper og krav til samfunnsøkonomiske analyser. Om lag 40 personer deltok på møtet.

 42. Nytt rundskriv om samfunnsøkonomiske analyser i staten (20.05.2014)

  Finansdepartementet har nå fastsatt nytt rundskriv om hva staten skal legge til grunn når den gjennomfører samfunnsøkonomiske analyser og andre økonomiske utredninger av statlige tiltak.

 43. Mer opptatt av å utbetale penger enn å dokumentere resultater (07.04.2014)

  Det er ofte uklart hva norske bistandsprosjekter egentlig fører til. – Vi trenger en sterkere resultatkultur i norsk bistand, sier statssekretær Bård Glad Pedersen i Utenriksdepartementet.

 44. Det er fremdeles plasser på Workshopen 2.april (19.03.2014)
 45. Norsk evalueringsforening (NEF) - ein pådrivar for kunnskapsbasert utvikling i Norge (24.02.2014)

  Norsk evalueringsforening (NEF) er eit organ for alle som er interessert i, eller jobbar med evaluering i Norge. Norsk evalueringsforening, som vart stifta i 2000, ynskjer å vere ein pådrivar for styrka evalueringsmetode og praksis. Visjonen er «Evaluering for kunnskapsbasert utvikling».

 46. Regjeringen varsler 89 evalueringer, utredninger og gjennomganger i Sundvollen-erklæringen (04.02.2014)

  I den politiske plattformen til den nye regjeringen gir et enkelt ordsøk informasjon om at det i regjeringsperioden skal gjennomføres 30 utredninger, 40 gjennomganger og 19 evalueringer.

 47. Stor deltakelse på engasjerende møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse (09.12.2013)

  I overkant av 100 deltakere fra departementer og statlige virksomheter møtte opp på Hotel Continental onsdag 4. desember for å ta del i det årlige desember-møtet i nettverket for samfunnsøkonomisk analyse. Temaet for møtet var todelt, en generell gjennomgang av rammeverket for samfunnsøkonomiske analyser og en spesiell del om verdsetting av de tjenester naturen gir oss.

 48. Evalueringsportalen har fått inn 11 nye evalueringer (24.10.2013)

  Visste du at du kan få varsel hver gang det kommer inn nye evalueringer fra dine favoritter?

 49. Hva skal til for å få nyttige og innovative evalueringer? Hva er forskjellen på forskning og evaluering? (30.09.2013)

  Dette er noen av de sentrale spørsmålene som ble diskutert på årets Evalueringskonferanse 18. og 19. september i Drammen. Konferansens tema var “Evaluering som innovasjon”.

 50. Evalueringsmetode for innovasjon og utvikling (16.08.2013)

  Temaet for årets evalueringskonferanse i Drammen 18. og 19. september er Evaluering som innovasjon.

 51. Evaluering - Erfaringsdelingsseminar for Justis- og beredsskapssektoren (11.07.2013)

  Høsten 2012 etterlyste noen virksomheter innen justissektoren behovet for å utveksle erfaringer med hensyn til evalueringsarbeid med andre virksomheter, fortrinnsvis innenfor samme sektor. Til nå har to erfaringsdelingsseminar blitt organisert med Direktoratet for økonomistyring (DFØ) som fasilitator. Representanter fra Politidirektoratet (POD), Utlendingsdirektoratet (UDI),Direktoratet for nødkommunikasjon (DNK) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har deltatt på seminarene.

 52. Program for Evalueringskonferansen 2013 (17.06.2013)

  Programmet for konferansen med spennende plenums- og parallellsesjonerer er publisert og påmeldingen er i full gang.

 53. Offentlige tiltak utredes ikke godt nok (12.06.2013)

  11. juni la Riksrevisjonen frem en undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte. Hovedfunnene viser at svaret ofte er nei. Konsekvensene av for dårlig utredede tiltak er lite effektiv bruk av samfunnets ressurser.

 54. Evalueringskonferansen 2013: Evaluering som innovasjon (29.05.2013)

 55. Følg Evalueringsportalen på Twitter (28.05.2013)
 56. Når samfunnsøkonomiske analyser skaper økt uenighet – byråkratiske analyser (21.05.2013)

  Samfunnsøkonomiske analyser er utviklet som et verktøy for å analysere ulike tiltaks effektivitet, noe som i de aller fleste tilfeller vil være en viktig del av et beslutningsgrunnlag. Verktøyet skal bidra til konsensus og at det fattes mest mulig objektive beslutninger. I praksis viser det seg imidlertid at analysene i seg selv ofte blir en kilde til konflikt.

 57. Direktoratet for økonomistyring lager ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser (03.05.2013)

  Finansdepartementet har i tildelingsbrevet for 2013 gitt DFØ i oppgave å utarbeide ny veileder i samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen skal ivareta et sektorovergripende perspektiv og bidra til økt bruk av og kvalitet i samfunnsøkonomiske analyser. Veilederen skal være klar i løpet av 2013.

 58. Evalueringsarbeid i norske sivilsamfunnsorganisasjoner – til inspirasjon for statlige virksomheter? (15.04.2013)

  Det er gjennomført en studie på oppdrag fra Norad som ble presentert på et åpent seminar 10.04.13. Organisasjonene som inngår i studien kommenterte funnene som i hovedsak gir et positivt bilde av hvordan evalueringsfunksjonen virker i de seks organisasjonene studien omfatter. Her er det mye læring å hente, også for andre som ønsker å forbedre evalueringsarbeidet sitt – og se det i sammenheng med oppfølging og rapportering.

 59. Evaluering av statlige tilskuddsordninger gir oss viktig kunnskap (11.03.2013)

  Årlig utbetales store summer som tilskudd fra staten til mottakere utenfor staten. Staten etablerer tilskuddsordninger og gir tilskudd fordi man har til hensikt å skape resultater av samfunnsmessig verdi, som ikke kan forventes å bli realisert uten tilskuddet. Evalueringer er et viktig verktøy for å få kunnskap om de ulike tilskuddsordningene.

 60. Uenighet om samfunnsøkonomisk lønnsomhet av InterCity-utbygging (20.02.2013)

  Det er nylig blitt slått opp i media at det er uenighet om lønnsomheten knyttet til utbygging av det såkalte InterCity-triangelet. Dette er betegnelsen på togstrekningene på Dovrebanen (Lillehammer-Oslo), Vestfoldbanen (Skien-Oslo) og Østfoldbanen (Halden-Oslo).

 61. Nettverksmøte desember 2012 NOU 2012:16 Samfunnsøkonomiske analyser (20.12.2012)

  Rekordstort oppmøte på engasjerende møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse.

 62. dette-er-en-test-av-pen-url (16.11.2012)
 63. Framtiden for evaluering (11.11.2012)

  Hva vil framtiden bringe for evalueringsfeltet? Dette temaet skrives det om på blogger og diskuteres på konferanser. Evaluering er i endring. Vi lever i en tid der det produseres enorme mengder data. Men vil økt omfang av data automatisk gi oss bedre kunnskap og innsikt?

 64. Årskonferansen 2013 (07.11.2012)

  “Økonomi og fag på samme lag - sammen om en kunnskapsbasert offentlig sektor” Ledere og fagpersoner i statsforvaltningen ønskes velkommen til DFØs årskonferanse 24. januar 2013.

 65. Lær mer om gode beslutningsgrunnlag – innføringskurs samfunnsøkonomisk analyse (16.10.2012)

  Samfunnsøkonomisk analyse er en metode for å klarlegge og synliggjøre viktige konsekvenser av tiltak før beslutning om gjennomføring fattes.

 66. Hvordan sikre systematisk bruk av samfunnsøkonomisk analyse i virksomheten (15.10.2012)
 67. Evalueringskonferansen 2012 (20.09.2012)

  Evalueringskonferansen 2012 ble avholdt i Kristiansand fra 4-6 september.

 68. NIBR har fått i oppdrag å arrangere Evalueringskonferansen 2013 (12.09.2012)

  EVA-forum, nettverket for evaluering i staten, har valgt Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) som arrangør av Evalueringskonferansen 2013.

 69. Offentlig evalueringspraksis (30.08.2012)

  Denne rapporten er skrevet på oppdrag fra Riksrevisjonen og gir en oversikt over innholdet på Evalueringsportalen.

 70. Evalueringsportalen inneholder nå mer enn 1000 rapporter (23.08.2012)

  Før var mange av evalueringsrapportene i staten ikke tilgjengelige i det hele tatt. De som var tilgjengelige var spredt på mange ulike nettsteder. Med etableringen av Evalueringsportalen i 2011 ble evalueringene i staten samlet og tilgjengliggjort på ett sted. Portalen inneholder over 1000 evalueringsrapporter. Evalueringsportalen skal bidra til å øke bruk og gjenbruk av kunnskap og resultater fra evalueringer i alle statens politikkområder, i fremtidige evalueringer og i samfunnet for øvrig. Økt tilgjengelighet til evalueringer er også viktig for legitimitet og transparens i forhold til statens virksomhet.

 71. Invitasjon til å arrangere Evalueringskonferansen 2013 (22.08.2012)

  EVA-forum, nettverket for evaluering i staten, inviterer til å melde interesse for å arrangere Evalueringskonferansen 2013 i samarbeid med oss.

 72. Rekordmange besøker Evalueringsportalen - Suksessfull lansering av ny møtearena for EVA-forum (30.05.2012)

  Torsdag 31. mai ble den nye nettbaserte møtearenaen for EVA-forum lansert på Evalueringsportalen. Aldri har så mange besøkt portalen på en og samme dag. Mange har allerede registrert seg inn som brukere.

 73. Nyttige erfaringer fra evalueringen av helseinnsatsen etter 22. juli (10.05.2012)

  Vegard Nore fra Helsedirektoratet holdt et svært interessant foredrag på vårmøtet i EVA-forum, nettverket for evaluering i staten.

 74. asdfdsafsadf (02.05.2012)

  sdfasdf

 75. Rapport om evalueringsportalen offentligjort (17.04.2012)

  Direktoratet for økonomistyring offentligjorde 16 april rapporten "Evalueringsportalen etter ett års drift- en erfaringsoppsummering".

 76. Vil du jobbe i DFØ med å spre god evalueringspraksis i staten? (21.03.2012)

  Direktoratet for økonomistyring (DFØ) er statens ekspertorgan for økonomi- og virksomhetsstyring i staten. Direktoratets overordnede mål er å legge til rette for hensiktsmessige fellesløsninger i staten og god styring i de enkelte statlige virksomheter. Direktoratet skal bidra til effektiv ressursbruki staten gjennom forvaltningen av regelverket og gjennom kompetansetiltak, rådgivning og utvikling av metoder og verktøy.Direktoratet forvalter regelverket som blant annet stiller krav til nødvendig styringsinformasjon og bruk av evaluering i staten. DFØ arbeider for en strategisk og systematisk bruk av evaluering i styring av statlige virksomheter.

 77. Vellykket EVA-workshop (20.03.2012)

  15 mars arrangerte EVA-forum workshop hvor temaet var: "Gode og dårlige bestillinger, erfaringer, muligheter og utfordringer" Dette ble en suksess!

 78. Riksrevisjonen gransker kvaliteten på beslutningsgrunnlag (13.03.2012)
 79. Eva-forum arrangerer workshop om bestilling av evalueringer (22.02.2012)

  Nettverket for evaluering i staten, Eva-forum, arrangerer en workshop 15. mars om hvordan gjøre gode bestillinger.

 80. Er du interessert i kontrafaktisk analyse? (15.02.2012)
 81. Hvem legger inn evaluering nr 1000? (13.02.2012)

  Vi nærmer oss nå raskt 1000 innregistrerte evalueringer i Evalueringsportalens database.

 82. Ledig stilling - vil du videreutvikle Evalueringsportalen? (23.01.2012)

  Direktoratet for økonomistyring har behov for å styrke virksomheten med en dyktig medarbeider som har kunnskap om evalueringer. Du må ha interesse for å arbeide med portaler som kommunikasjonskanal ut mot brukere. En hovedoppgave vil være å drifte Evalueringsportalen.no

 83. Kom med innspill til videreutvikling av evalueringsnettverket Eva-forum (09.01.2012)

  Har du ideer til hvordan Eva-forum, nettverket for evaluering i staten kan videreutvikles?

 84. DFØs nye evalueringsveileder er nå trykket og kan bestilles i papirversjon (09.01.2012)

  Den nye veilederen om hvordan få en strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen er nå trykket.

 85. Vellykket møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse (13.12.2011)

  DFØ arrangerte 8. desember et møte i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse med om lag 80 deltakere fra departementer og statlige virksomheter.

 86. Reisebrev fra verdens største evalueringskonferanse (17.11.2011)

  DFØ har vært representert på den 25 evalueringskonferansen i USA – verdens største evalueringskonferanse. Her var vi sammen med 3000 andre evalueringsinteresserte fra 58 ulike nasjoner.

 87. Lansering av den nye veilederen (03.11.2011)

  Veilederen Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen ble presentert fredag 28. oktober på Oslo kongressenter for over 100 deltakere fra 54 ulike departementer og statlige virksomheter.

 88. Tips til utlysning av anbud (31.10.2011)

  På årets evalueringskonferanse i september kom det frem mange gode innspill til selve anbudsprosessen – når en evaluering skal kjøpes inn fra eksterne utførere.

 89. Ny veileder: Strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen (27.10.2011)

  DFØ har i samarbeid med akademia, departementer og statlige virksomheter utarbeidet en veileder i strategisk og systematisk bruk av evaluering i styringen.

 90. Invitasjon til lansering av en ny veileder 28.oktober (30.09.2011)

  Senter for statlig økonomistyring (SSØ) inviterer til lansering av en ny veileder om hvordan få til en strategisk og systematisk bruk av evaluering i statlig styring 28.oktober 2011. Jobber du med virksomhetsstyring og evaluering i staten? Da er dette er et seminar du ikke bør gå glipp av.

 91. Vellykket evalueringskonferanse på Gardemoen (30.09.2011)

  Den årlige evalueringskonferansen ble i år avholdt på Gardermoen. Rundt to hundre personer deltok, fra offentlige virksomheter, universiteter og forskningsinstitusjoner og fra konsulentbransjen. Tema på konferansen var: Evaluering, forskning og politikk: Fornyelse eller bevaring?

 92. Tips om internasjonale konferanser og seminarer på evalueringsområdet høsten 2012 (25.08.2011)

  Her er tips og henvisninger til nettsider med informasjon om noen utvalgte internasjonale konferanser, kurs og webbinarer på evalueringsområdet høsten 2012.

 93. Junimøtet i nettverk for samfunnsøkonomisk analyse (05.07.2011)

  Ingeborg Rasmussen (daglig leder i Vista analyse) holdt et engasjerende innlegg om ”Hva koster det samfunnet at ungdom faller utenfor arbeidslivet?”.

 94. Evalueringskonferansen september 2011- Oslo (27.06.2011)

  Evaluering, forvaltning og politikk – Evaluering for fornyelse eller bevaring? Årets evalueringskonferanse holdes på hotellet Scandic Gardermoen Oslo Airport.

 95. Underveisevaluering av Regjeringens klima- og skogprosjekt (30.05.2011)

  En betydelig del av de norske bistandskronene brukes i Regjerningens klima- og skogprosjekt til å bevare regnskog. Den første evalueringen i en rekke evalueringer som skal følge prosjektet over tid ble nylig lagt frem. Underveisevalueringen gjennomføres på oppdrag fra Norad. Et viktig formål er å etablere baselinedata på et tidlig tidspunkt for senere å kunne evaluere resultater.

 96. Møte i EVA-forum ble avholdt 10. mai (30.05.2011)

  Nettverksmøtet for evalueringer i staten, EVA-forum, ble avholdt 10. mai. Det var svært godt oppmøte med både nye og eksisterende medlemmer.

 97. Ny funksjon på Evalueringsportalen! (11.05.2011)

  Vi har fått integrert en bedre historikk for de statlige oppdragsgiverne på Evalueringsportalen.

 98. Fallgruver i intervjusituasjonen (01.04.2011)

  Intervju er en datainnsamlingsmetode som blir mye brukt i evalueringer ettersom det gir mulighet for å gå i dybden på et område. Det kan imidlertid være krevende å gjennomføre et intervju og det er mange feller å gå i.

 99. Informasjon til alle som registrerer evalueringer i portalen (02.03.2011)

  På grunn av omstart av IKT-systemer hos Nasjonalbiblioteket, vil det ikke være mulig å registrere evalueringer i portalen på torsdag 10. mars mellom 16.00-00.00. Vi takker for deres tålmodighet.

 100. På vei til bedre beslutninger, SSØ-dagen 2011 (28.01.2011)

  I en egen parallellsesjon var evaluering og samfunnsøkonomisk analyse tema på SSØ-dagen 2011.

 101. Årets SSØ-pris til Norad for systematisk bruk av evaluering (28.01.2011)

  Årets SSØ-pris for beste virksomhetstiltak gikk til Norad for bruk av evalueringsresultater i styringen og i beslutningsprosesser.

 102. - Evalueringsportalen er et viktig bidrag til økt åpenhet (28.01.2011)

  Evalueringsportalen ble lansert og fikk sin fortjente oppmerksomhet på årets SSØ-dag. Finansminister Sigbjørn Johnsen sa i sitt åpningsinnlegg på årets SSØ-dag at Evalueringsportalen er et viktig bidrag til økt åpenhet og læring i staten.

 103. Ny veileder på trappene (18.01.2011)

  SSØ skal lage ny veileder

 104. SSØ-dagen 2011 belyser også evaluering (06.12.2010)

  En av nordens fremste evalueringsforskere kommer på SSØ-dagen torsdag 27. januar 2011.

 105. Evalueringsportalen samler og bygger kunnskap! (03.12.2010)

  Administrerende direktør i Rambøll Management Consulting Norge, Grete Aspelund, oppfordrer til en felles dugnad for å få inn så mange evalueringer som mulig for felles læring!

 106. Dette ønsker jeg publisert i portalen (23.11.2010)

  ingressen står her

 107. Møte i EVA-forum ble avholdt 18. november (23.11.2010)

  Hovedtema for møtet i EVA-forum, nettverk for evaluering i staten, var evaluering av lover og strategi for evaluering.

 108. 8059381494919761258 (16.11.2010)
 109. Evalueringsportalen er et svært nyttig verktøy! (29.10.2010)

  Departementsråd Eva Hildrum i Samferdselsdepartementet mener Evalueringsportalen blir et svært nyttig verktøy både for henne selv og hennes ansatte i departementet.

 110. Det legges snart ut flere evalueringer i portalen! (29.10.2010)
 111. Evalueringsportalen er tilgjengelig! (28.10.2010)

  I portalen blir alle statlige evalueringer samlet og tilgjengeliggjort.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)