Gå til hovedtekst

Sektor

Forbruker

Grupper på

44 unike evalueringer fordelt på 15 oppdragsgivere (med forløpere).

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 2. Evaluering av Finansportalen
 3. Evaluering av forbrukersekretariatet i Standard Norge
 4. Evaluering av markedsføringsloven : kartlegging av bedrifter som har telefonsalg / telefonhenvendelser til forbrukere
 5. Evaluering av telefonsalg til private : kartlegging av kundesentre i 2010 og 2012.
 6. Gjennomgang av det statlige forbrukerapparatet
 7. Gode intensjoner søker eierskap : en evaluering av retningslinjene for markedsføring av mat og drikke mot barn og unge
 8. Nytt hjem søkes : evaluering av testvirksomheten ved SIFO
 9. Optimal kontroll av varer av edle metaller (sammen med NHD)
 10. Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) : en evaluering
 11. Telefonsalg, telefonhenvendelser og reklame : SIFO-survey hurtigstatistikk 2011
 12. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
 13. Å få rett - når du har rett! : en diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet
 14. Å få rett - når du har rett! En diskusjon av de frivillige klagenemndene og FTUs effektivitet, nøytralitet og legitimitet
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)