Gå til hovedtekst

Sektor

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Grupper på

29 unike evalueringer fordelt på 7 oppdragsgivere (med forløpere).

Forsvarsstaben

 1. Kostnytteperspektiv på verneplikten og mannskapsproduksjonen i Forsvaret (sammen med FMO og Forsvarsstaben)

Stortinget

 1. Riksrevisjonens gjennomgang av Forsvarsdepartementets regnskap for 2004
 2. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner behandlet av Stortinget
 3. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 4. Riksrevisjonens oppfølging av forvaltningsrevisjoner som er behandlet av Stortinget
 5. Riksrevisjonens undersøkelse av avhending av eiendom, bygg og anlegg i Forsvaret
 6. Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet i planlegging og styring av felles forvaltningssystemer i Forsvaret
 7. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets forutsetninger for deltakelse i operasjoner i utlandet
 8. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarets salg av F-5 jagerfly
 9. Riksrevisjonens undersøkelse av Forsvarsdepartementets forvaltningspraksis og sporbarheten i de faglige tilrådninger som gis
 10. Riksrevisjonens undersøkelse av intern kontroll i forsvarssektoren
 11. Riksrevisjonens undersøkelse av ivaretakelse av veteraner fra internasjonale operasjoner
 12. Riksrevisjonens undersøkelse av materiellinvesteringsprosjekter i Forsvaret
 13. Riksrevisjonens undersøkelse av måloppnåelse og prosjektstyring i prosjektet EDB lokal forvaltning i Hæren og Heimevernet
 14. Riksrevisjonens undersøkelse av omstillingen i forsvarssektoren
 15. Riksrevisjonens undersøkelse av regjeringens gjennomføring av handlingsplan for atomsaker
 16. Riksrevisjonens undersøkelse av salget av Lista flystasjon
 17. Riksrevisjonens undersøkelse vedrørende omstillingen i Forsvaret
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)