Gå til hovedtekst

Sektor

Kommuner og distrikter

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)19981999200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018Total
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)000101877913138225844294
Husbanken00000010240421457141247
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) 0000000000323523401023
Kystverket00000000000100001050016
Stortinget1120101011030010100013
Norges forskningsråd (NFR)0000000300102030001010
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)0000000000343000000010
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)000000000033300000009
Klima- og miljødepartementet (KLD)000101201011100000008
Innovasjon Norge000000102011000010006
Den Norske Stats Husbank000000100301000000005
Helsedirektoratet000000000101010110005
Husbanken - hovedkontoret000000000000500000005
Arbeids- og velferdsetaten (NAV)000000000002201000005
Statens vegvesen (SVV)000000100001000001104
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)000000000210010000004
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)000000000000200100003
Sametinget - administrasjonen000000000020000001003
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDI)000000000001100010003
Samferdselsdepartementet (SD)000000000012000000003
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)00000001*2*000000000003*
Kulturdepartementet (KUD)000000000011010000003
Landbruksdirektoratet000000000000000010102
Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)000000001001000000002
Riksantikvaren - direktoratet for kulturminneforvaltning (Riksantikvaren)000000000000001010002
Integrerings- og mangfoldsdirektorat000000000001000000012
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)000000000000000000112
Jernbaneverket000000000001000001002
Utlendingsdirektoratet (UDI)000000000001000000001
Integrerings- og mangfoldsdirektorat (IMDi)000000000000100000001
Statens helsetilsyn (Helsetilsynet)000000000000001000001
Utlendingsdirektoratet000000000001000000001
Arbeids- og velferdsdirektoratet000000000001000000001
Norsk kulturråd (Kulturrådet)000000001000000000001
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)00000000001*0000000001*
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)000000000001000000001
Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI)000000000000000100001
Norsk kulturminnefond, Sekretariatet (Kulturminnefondet)000000000000000000101
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)000000000010000000001
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret) - Alstahaug000000000001000000001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)