Gå til hovedtekst

Sektor

Likestilling

Grupper på

47 unike evalueringer fordelt på 14 oppdragsgivere (med forløpere).

Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)

 1. De unge stemmene : innflytelsesorgan for barn og unge i kommuner og fylker
 2. Etnisk mangfold og likestilling i arbeidslivet : en kunnskapsstatus
 3. Evaluering : regjeringens handlingsplan: Bedre livskvalitet for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 2009-2012 (2013)
 4. Evaluering av handlingsplan mot tvangsekteskap : første delrapport, juni 2009
 5. Evaluering av handlingsplanen for å fremme likestilling og hindre etnisk diskriminering
 6. Evaluering av Likestillings- og diskrimineringsombudet
 7. Evaluering av Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013
 8. Godt fundament : evaluering av handlingsplanen mot kjønnslemlestelse 2008-2011 : sluttrapport
 9. Likestilte politikere? : om rekruttering og frafall i lokalpolitikken
 10. Offentlig innsats mot tvangsekteskap : sluttrapport
 11. Organisering, vilkår og hverdag i norske strippeklubber
 12. På sporet av kjønnsperspektivet : integrering av et kjønns- og likestillingsperspektiv i budsjettarbeidet
 13. Refleksjon og strategi : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse : tredje delrapport
 14. Regionale sentre for mangfold og likestilling
 15. Samfunnsøkonomiske virkninger av styrket tilgang til varer og tjenester
 16. Tid for handling : evaluering av handlingsplan mot kjønnslemlestelse - 2. delrapport
 17. Tiltak mot kjønnslemlestelse : evaluering av OK-prosjektet – det nasjonale prosjektet for iverksetting av tiltak i handlingsplanen mot kjønnslemlestelse
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)