Gå til hovedtekst

Sektor

Næringsliv

Abonner på siste evalueringer fra Evalueringsportalen

Grupper på

Les om usikkerhet i statistikken

Velg graftype

Årstall

Oppdragsgivere (med forløpere)

Komplett datagrunnlag

Last ned i CSV-format (Kan eksempelvis åpnes i OpenOffice Calc eller Microsoft Excel)

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Oppdragsgiver (med forløpere)19941995199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018Total
Innovasjon Norge01*002*1*1*2*2531245146011100061*
Norges forskningsråd (NFR)0000000002360213243001128
Nærings- og handelsdepartementet (NHD)0000000002025256000000022
Petroleumstilsynet (Ptil)0000000003000215210000014
Stortinget0010020001102131011000014
Sametinget - administrasjonen0000000000042240000000012
Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)0000000010012202001000110
Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)000000000000000000043119
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) 000000000000000021120006
Finansdepartementet (FIN)000000000020100000000014
Registerenheten i Brønnøysund100110000000001000000004
Brønnøysundregistrene100110000000001000000004
Arbeids- og sosialdepartementet (ASD)000000000002*000010010004*
Klima- og miljødepartementet (KLD)000000000110000000001003
Kompetansesenter for distriktsutvikling (Distriktssenteret)000000000000001200000003
Fiskeri- og kystdepartementet (FKD)000000000100100010000003
Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD)00000000001*1*01*0000000003*
Distriktssenteret (Kompetansesenter for distriktsutvikling) (Distriktssenteret)000000000000001200000003
Statens vegvesen (SVV)000000000000002000000002
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)000000000010100000000002
Statistisk sentralbyrå (SSB)000000000011000000000002
Klima- og forureiningsdirektoratet (KLIF)000000000000011000000002
Statens landbruksforvaltning (SLF)000000002000000000000002
Samferdselsdepartementet (SD)000000000100000000010002
Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)000000000000000000000011
Finanstilsynet000000000000000001000001
Barne- og likestillingsdepartementet (BLD)000000000000000100000001
Jernbaneverket000000000000001000000001
Justis- og beredskapsdepartementet (JD)000000000000100000000001
Kystverket000000000000001000000001
Norges vassdrags- og energiverk 000000000000000010000001
Husbanken000000000001000000000001
Kulturdepartementet (KUD)000000000000100000000001

* viser antall evalueringsrapporter som kommer fra organisasjonens forløpere. Beveg muspekeren over markert celle i tabellen for detaljert informasjon.

Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)