Gå til hovedtekst

Rapportserier

 1. 2007 (1)
 2. AF-rapport (1)
 3. AFI Rapport (1)
 4. AFI-Rapport (6)
 5. AFI-notat (7)
 6. AFI-rapport (16)
 7. AFIs rapportserie (11)
 8. Afi-rapport (1)
 9. Akvaplan-niva rapport (1)
 10. Arbeidsnotat (12)
 11. Arbeidsrapport (13)
 12. Arbeidsrapport (3)
 13. Asplan analyse rapport (1)
 14. Biofokus-rapport (1)
 15. Bioforsk (1)
 16. Bioforsk Rapport (1)
 17. Bioforsk Rapport (1)
 18. Bioforsk rapport (13)
 19. Byggforsk skriftserie (1)
 20. Byggforsknotat (2)
 21. CMI Report (0)
 22. CMI report (1)
 23. CMI-rapport (1)
 24. Concept rapport (1)
 25. D (1)
 26. Difi rapport (4)
 27. Difi-rapport (7)
 28. Dokument (272)
 29. Dokument (2)
 30. Dokument / Riksrevisjonen (4)
 31. Dokumentnr. 3-serien (1)
 32. Dokumentserien (Stortinget) (2)
 33. Dokumnet (1)
 34. ECON-notat (3)
 35. ECON-rapport (21)
 36. Econ Report (1)
 37. Econ rapport (2)
 38. Econ-Report (1)
 39. Econ-notat (1)
 40. Econ-rapport (67)
 41. Econ-rapport (1)
 42. Econ-rapport nr. (1)
 43. Evaluation Report (11)
 44. Evaluation Report / Norad (1)
 45. Evaluation report (1)
 46. Evaluering av klinisk, epidemiologisk, samfunnsmedisinsk, helsefaglig og psykologisk forskning 2004 (2)
 47. Evalueringsrapport (53)
 48. Evalueringsrapport / Norad (1)
 49. FAFO notat (1)
 50. FAFO-notat (9)
 51. FAFO-rapport (34)
 52. FFOs skriftserie (1)
 53. FNI-rapport (1)
 54. FNI-report (1)
 55. FOU-rapport (6)
 56. Fafo rapport (1)
 57. Fafo-notat (5)
 58. Fafo-notat (1)
 59. Fafo-notat (1)
 60. Fafo-rapport (51)
 61. Fafo-rapport (5)
 62. Fafo-rapport 2014:52 (1)
 63. Fagrapport (1)
 64. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs (1)
 65. FoU-rapport (3)
 66. FoU-resultat (1)
 67. Forskingsrapport (1)
 68. Forskningsrapport (1)
 69. Forskningsrapport / Høgskolen i Buskerud (1)
 70. Følgeevaluering av Kampanje for fellesskap og sosial støtte (1)
 71. Havvind Strategisk konsekvensutredning (1)
 72. IFE/HR/F (1)
 73. IMDI rapport (1)
 74. ISF rapport (1)
 75. IZA discussion paper (2)
 76. Ideas2evidence rapport (1)
 77. KPB-rapport (1)
 78. KRUS dokumentasjon & debatt (6)
 79. KRUS rapport (1)
 80. KRUS-rapport (4)
 81. Kundeeffektundersøkelse (1)
 82. MENON-publikasjon (5)
 83. Marintek rapport (2)
 84. Memorandum (2)
 85. Menon publikasjon (2)
 86. Menon-publikasjon (17)
 87. Met.no report (1)
 88. NF- rapport (1)
 89. NF-arbeidsnotat (2)
 90. NF-notat (2)
 91. NF-rapport (51)
 92. NF-rapport (1)
 93. NF-rapporter (1)
 94. NGU-rapport (1)
 95. NIBR rapport (3)
 96. NIBR- rapport (1)
 97. NIBR-notat (6)
 98. NIBR-prosjektrapport (1)
 99. NIBR-rapport (98)
 100. NIBR-rapport (7)
 101. NIBR-rapport 2012:31 (1)
 102. NIFU Rapport (1)
 103. NIFU STEP rapport (1)
 104. NIFU-rapport (2)
 105. NIJOS dokument (1)
 106. NIKU Oppdragsrapport (1)
 107. NIKU rapport (1)
 108. NILF-rapport (1)
 109. NILU OR (6)
 110. NINA Rapport (9)
 111. NINA fagrapport (2)
 112. NINA minirapport (2)
 113. NINA rapport (32)
 114. NINA rapport (8)
 115. NIVA rapport (1)
 116. NIVA-rapport (1)
 117. NIVA-rapport, (3)
 118. NIVI Rapport (1)
 119. NOKUTs rapporter (2)
 120. NORAD rapport (1)
 121. NOVA Notat (2)
 122. NOVA Notat (4)
 123. NOVA Rapport (1)
 124. NOVA Rapport (6)
 125. NOVA Rapport 14/2013 (1)
 126. NOVA Skriftserie (1)
 127. NOVA notat (7)
 128. NOVA rapport (22)
 129. NOVA skriftserie (2)
 130. NOVA- Rapport (1)
 131. NOVA-rapport (25)
 132. NTF-rapport (2)
 133. NUI report (1)
 134. NUPI-rapport (1)
 135. Nexia rapport / Menon-publikasjon (1)
 136. Nibio Rapport (1)
 137. Nofima rapport (1)
 138. Norad Collected Reviews (9)
 139. Norad Collected Reviews (1)
 140. Norad Report (2)
 141. Norads Collected Reviews (1)
 142. Noragric Report (4)
 143. Noragric report (5)
 144. Norges offentlige utredninger (2)
 145. Norgesnettsrådets rapporter (1)
 146. Norut Alta rapport (1)
 147. Notat (13)
 148. Notat (3)
 149. Notat (Kirkeforskning) (1)
 150. Nova notat (1)
 151. Nova rapport (4)
 152. Nova-rapport (1)
 153. OE rapport (1)
 154. OE-rapport (2)
 155. Oppdragsrapport (7)
 156. Oppdragsrapport fra Skog og landskap (1)
 157. Oslo Economics Report (1)
 158. OsloMet skriftserie (2)
 159. PHS Forskning (1)
 160. PHS forskning (1)
 161. POD publikasjon (1)
 162. POD-publikasjon (1)
 163. PROSAM rapport (1)
 164. PT-rapport (1)
 165. PasOpp-rapport (8)
 166. PasOpp-rapport (2)
 167. Proba rapport (1)
 168. Proba-Rapport (3)
 169. Proba-rapport (17)
 170. Proba-rapport (1)
 171. Project report (2)
 172. Prosjektnotat (3)
 173. Prosjektrapport (10)
 174. Prosjektrapport (5)
 175. Prosjektrapport / Agderforskning (1)
 176. Publications of the Academy of Finland (1)
 177. Pöyry-rapport (1)
 178. Raport (1)
 179. Raporta /Rapport (3)
 180. Rapport (332)
 181. Rapport (14)
 182. Rapport (Nofima) (1)
 183. Rapport / Institutt for samfunnsforskning (1)
 184. Rapport / Miljødirektoratet (1)
 185. Rapport / Møreforsking Molde (3)
 186. Rapport / Møreforskning Molde (2)
 187. Rapport / NIFU (1)
 188. Rapport / Rogalandsforskning (1)
 189. Rapport / SINTEF (1)
 190. Rapport / SINTEF (1)
 191. Rapport / Samfunnsøkonomisk analyse (1)
 192. Rapport / Statskonsult (1)
 193. Rapport / Uni Rokkansenteret (1)
 194. Rapport / Universitetet i Stavanger (1)
 195. Rapport IRIS (31)
 196. Rapport IRIS (2)
 197. Rapport IRIS - 2007/093 (1)
 198. Rapport Iris (1)
 199. Rapport RF (9)
 200. Rapport fra Havforskningen (1)
 201. Rapport fra Helsetilsynet (1)
 202. Rapport fra Kunnskapssenteret (27)
 203. Rapport fra havforskningen (4)
 204. Rapporter (9)
 205. Rapporter (1)
 206. Report (56)
 207. Report (1)
 208. Report - Evaluation (1)
 209. Report - Study (5)
 210. Report - Synthesis (1)
 211. Reports (0)
 212. Riksrevisjonens administrative rapport (3)
 213. Riksrevisjonens administrative rapporter (7)
 214. Rokkansenterets notatserie (1)
 215. SFT-report (1)
 216. SIB-notat (1)
 217. SIB-rapport (2)
 218. SIFO - Oppdragsrapport (1)
 219. SIFO oppdragsrapport (2)
 220. SINTEF rapport (50)
 221. SINTEF rapport (5)
 222. SIRUS rapport (1)
 223. SIRUS skrifter (4)
 224. SIRUS-rapport (1)
 225. SISNTEF rapport (1)
 226. SNF Rapport (1)
 227. SNF-rapport (11)
 228. SPFR-rapport (1)
 229. STAMI-rapport (2)
 230. STEP report (3)
 231. Samfunnsøkonomisk analyse rapport (1)
 232. Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU (1)
 233. Skriftserie fra Barnevernets utviklingssenter (1)
 234. Skriftserien (2)
 235. Småskrift (1)
 236. St.meld. (1)
 237. Statkonsult rapport (1)
 238. Statped skriftserie (1)
 239. Statskonsult rapport (1)
 240. Statskonsult rapport (1)
 241. Stortingets dokumentserie (3)
 242. Study (11)
 243. Study Report (2)
 244. Synteserapport (1)
 245. Synthesis Report (2)
 246. Synthesis report (1)
 247. SØF-rapport (4)
 248. Søkelys på arbeidslivet (1)
 249. TF- notat (1)
 250. TF-notat (8)
 251. TF-notat (1)
 252. TF-rapport (12)
 253. TFOU-rapport (5)
 254. THEMA rapport (1)
 255. THEMA-rapport (1)
 256. Teknisk rapport (4)
 257. Teknisk rapport (1)
 258. Teknologi-rapport (1)
 259. Telemarksforskning-Bø (1)
 260. TØI Report (1)
 261. TØI rapport (127)
 262. TØI rapport (1)
 263. TØI-rapport (4)
 264. Urbanet Analyse Rapport (1)
 265. Utredning (1)
 266. VD rapport (1)
 267. VF rapport (1)
 268. VF-rapport (2)
 269. Vestlandsforsking-rapport (1)
 270. Veterinærinstituttets rapportserie (3)
 271. Vista Analyse rapport (2)
 272. Working paper (1)
 273. Zoologisk notat (1)
 274. ideas2evidece rapport (1)
 275. ideas2evidence-rapport (1)
 276. ØF-notat (1)
 277. ØF-notat (Lillehammer) (1)
 278. ØF-rapport (5)
 279. Čielggadeapmi/Utredning (1)
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)