Gå til hovedtekst

rapportserie

Dokumnet

Evalueringer:

  1. Riksrevisjonens oppfølgingsundersøkelse av effektiviteten i straffesakskjeden
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)