Gå til hovedtekst

rapportserie

POD publikasjon

Evalueringer:

  1. Driftsanalyse av politi og lensmannsetaten perioden 2002-2008
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)