Gå til hovedtekst

rapportserie

AFI-rapport

Evalueringer:

 1. Mot en ny infrastruktur for læring og kontroll : kvalitetsvurdering i fag- og yrkesopplæringen : rapport fra evaluering av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i grunnopplæringen
 2. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring"
 3. Tilbakeføringsgarantien i praksis : evaluering av prosjektet TAFU - tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning
 4. Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV : Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.
 5. Hvem skal ut? : kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning
 6. Supported Employment i Norden
 7. Når unntaket blir en del av regelen: En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser
 8. Arbeidsgiveres inkluderingsevne
 9. Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte : sammen om delmål 2
 10. Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse. Hvilke faktorer forklarer yrkesavgang blant ansatte i helsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene
 11. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole : En underveisevaluering.
 12. Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
 13. Risiko og inkludering : betingelser for funksjonshemmedes og eldres deltakelse i arbeidslivet
 14. Hva er god Arbeid med bistand? : forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid
 15. Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)