Gå til hovedtekst

rapportserie

AFI-rapport

Evalueringer:

 1. Mot en ny infrastruktur for læring og kontroll : kvalitetsvurdering i fag- og yrkesopplæringen : rapport fra evaluering av Nasjonalt kvalitetsvurderingssystem i grunnopplæringen
 2. En ny rolle for NAV i fengsel : evaluering av NAV-prosjektet "Samordning av tiltak for tilbakeføring"
 3. Tilbakeføringsgarantien i praksis : evaluering av prosjektet TAFU - tilbakeføring gjennom arbeid, fritid og utdanning
 4. Sosialt arbeid og oppfølging av utsatt ungdom i NAV : Tiltak, metoder, samarbeid og samordning i og rundt NAV-kontoret. Sluttrapport fra evaluering av utviklingsarbeid i 15 prosjektområder.
 5. Rekruttering av personer med nedsatt funksjonsevne - på ordinær måte : sammen om delmål 2
 6. Hvem skal ut? : kjennetegn ved de som er usikre på sin arbeidslivstilknytning
 7. Supported Employment i Norden
 8. Når unntaket blir en del av regelen: En kunnskapsoversikt over forskning på midlertidige ansettelser
 9. Arbeidsgiveres inkluderingsevne
 10. Et lag rundt eleven : En klynge-randomisert evaluering av LOG-modellen
 11. Drivkrefter bak avgang og arbeidsfastholdelse. Hvilke faktorer forklarer yrkesavgang blant ansatte i helsetjenesten og i pleie- og omsorgstjenestene
 12. Nav i en ny tid? En evaluering av hvordan retningsvalgene i Stortingsmelding 33 implementeres på Nav-kontorene
 13. Forsøk med NAV-veileder i videregående skole : En underveisevaluering.
 14. Inkluderingskompetanse i NAV : evaluering av forsøket Kjerneoppgaver i NAV
 15. Risiko og inkludering : betingelser for funksjonshemmedes og eldres deltakelse i arbeidslivet
 16. Hva er god Arbeid med bistand? : forhold som kan være av betydning for om deltakerne kommer i arbeid
 17. Arbeidsgiverperspektiver på inkludering: Hva er god inkluderingskompetanse?
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)