Gå til hovedtekst

rapportserie

Akvaplan-niva rapport

Evalueringer:

  1. Vurdering av miljøgiftsituasjonen i Norskehavet og Barentshavet
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)