Gå til hovedtekst

rapportserie

Fafo-notat

Evalueringer:

  1. Evaluering av vekslingsmodell i fag- og yrkesopplæringen
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)