Gå til hovedtekst

rapportserie

Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs

Evalueringer:

  1. Fagrapport til strategisk konsekvensutredning av fornybar energiproduksjon til havs - Kraftsystem og nettilknytning
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)