Gå til hovedtekst

rapportserie

Følgeevaluering av Kampanje for fellesskap og sosial støtte

Evalueringer:

  1. Evaluering av kampanje for fellesskap og sosial støtte : sluttrapport
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)