Gå til hovedtekst

rapportserie

ideas2evidence-rapport

Evalueringer:

  1. Gjennomgang av post 71 : Tilskudd til innvandrerorganisasjoner og annen frivillig virksomhet
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)