Gå til hovedtekst

rapportserie

Møreforsking rapporter

Evalueringer:

  1. Forslag til nye kriterier for båter i inntektssystemet for fylkeskommunene
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)