Gå til hovedtekst

rapportserie

Rapport fra Kunnskapssenteret

Evalueringer:

 1. Betydningen av personellkompetanse for å bedre sosial deltakelse og aktivitet for brukere av kommunale hjemmetjenester
 2. Helseøkonomisk evaluering av bevacizumab ved metastatisk kolorektalcancer
 3. Effekter av seksualterapeutiske intervensjoner for seksuelle problemer
 4. Sosiale ulikheter i helse og bruk av helsetjenester blant barn i Akershus
 5. Listelengde og kvalitet i fastlegeordningen
 6. Cost-effectiveness of varenicline, bupropion and nicotine replacement therapy for smoking cessation
 7. Rutinemessig ultralydundersøkelse i svangerskapet
 8. Effekten av tilrettelagt dagsentertilbud til personer med demens
 9. Effekt av sertifisering og akkreditering av sykehus
 10. Effekter av skolehelsetjenesten på barn og unges helse og oppvekstvilkår
 11. Oppsummering av publiserte helseøkonomiske evalueringer av cetuximab ved metastatisk kolorektalcancer
 12. Methodological development and evaluation of 30-day mortality as quality indicator for Norwegian hospitals
 13. Effects of vitamins, fatty acids, minerals, and other dietary supplements on schizophrenic symptoms in people with schizophrenia
 14. Norske og internasjonale tilnærminger til arbeid med kvalitet i allmennlegetjenesten
 15. Tiltak for å støtte pårørende til hjemmeboende personer med demens
 16. Kvikksølveksponering hos tannhelsepersonell
 17. Effekten av aktivitetstilbud på eldresenter
 18. Examining the Global Health Arena : Strengths and Weaknesses of a Convention Approach to Global Health Challenges
 19. Blueprints for informed policy decisions : A review of laws and policies requiring routine evaluation
 20. Effekt av rehabilitering på deltaking sosialt og i samfunnet
 21. Kostnader og leveårsgevinster ved medikamentell primærforebygging av hjertekarsykdom
 22. Botilbud til mennesker med demens
 23. Effekten av vitaminer, mineraler og andre kosttilskudd på psykiske symptomer hos personer med ADHD, angstlidelser, bipolar lidelse eller depresjon
 24. Legemidler til røykeslutt
 25. Ny medikamentell behandling av brystkreft : adjuvant behandling med trastuzumab ved tidlig stadium av brystkreft : en helseøkonomisk analyse
 26. Effekt av tiltak for å lette livsoverganger for barn og unge med funksjonsnedsettelser
 27. Intermediære enheter og "hjemmesykehus" ved behandling av pasienter med akutt KOLS-forverring
Direktoratet for økonomistyring, Pb 7154 St. Olavs plass, 0130 Oslo | E-post: evaluering@dfo.no | Personvernerklæring (Privacy policy)